zarz眃 kluby galeria
LOZTS
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI DRU痀NOWE
tenis sto硂wy
Ciekawe strony o tenisie sto硂wym
tenis sto硂wy
Strona Polskiego Zwi眤ku Tenisa Sto硂wego
tenis sto硂wy
Extraklasa M昕czyzn Tenisa Sto硂wego

SEZON 2010/2011

SKRZACI SKRZATKI 疉CY 疉CZKI
Wyniki IMW i DMW skrzatek i skrzat體 - ziska 2011
- Wyniki DMW 縜k體 - Wola Osowi駍ka 2011
Wyniki MW 縜czek i 縜k體 2011 - gry podw骿ne
Wyniki Turnieju "Lubelszczyzna TOP-8" 2011 - 疉CY
Wyniki turnieju na Ukrainie m硂dych zawodnik體 z Tarnogrodu
Wyniki eliminacji do Festiwalu Dzieci - Olkusz 2011
Wyniki Turnieju "Lubelszczyzna TOP-8" 2011 - 疉CZKI
MDZICY MDZICZKI KADECI KADETKI
Informacja o obozie kadry wojew骴zkiej junior體 i m硂dzik體 - Na酬cz體 2011
Karta kwalifikacyja obozu sportowego - Na酬cz體 2011
Komunikat ko馽owy z MMM - cka 14.05.2011r.
MW m硂dzik體 - gra podw骿na 2011
Wyniki MW m硂dzik體 - gra mieszana 2011
Wyniki Turnieju "Lubelszczyzna TOP-8" 2011 - MDZICY
Karta zg硂szenia do II Festiwalu Dzieci - Olkusz 2011
Komunikat organizacyjny p蟪fina硊 MOG - Nadarzyn 15.05.2011r.
Wyniki MW m硂dziczek - gra podw骿na 2011
Wyniki Turnieju "Lubelszczyzna TOP-8" 2011 - MDZICZKI
MW kadet體 w grach podw骿nych - Tomasz體 Lubelski 2011
Wyniki Turnieju "Lubelszczyzna TOP-8" 2011 - KADECI
Wyniki DMW m硂dziczek, m硂dzik體, kadetek i kadet體 - Tomasz體 Lubelski 10.04.2011
Wyniki Turnieju "Lubelszczyzna TOP-8" 2011 - KADETKI
JUNIORZY JUNIORKI SENIORZY SENIORKI
Wyniki DMW juniorek i junior體 - cka 16.04.2011
Wyniki MW junior體 - gra mieszana - 2011
Wyniki MW junior體 - gra podw骿na - 2011
Wyniki Turnieju "Lubelszczyzna TOP-8" 2011 - JUNIORZY
Wyniki MW juniorek - gra podw骿na - 2011
Wyniki Turnieju "Lubelszczyzna TOP-8" 2011 - JUNIORKI
Wyniki MW senior體 - gra mieszana 2011
Wyniki MW senior體 - gra podw骿na 2011
Wyniki MW M硂dzie縪wc體 - Wola Osowi駍ka 20.03.2011r.
Wyniki MW seniorek - gra podw骿na 2011
I LIGA M石CZYZN II LIGA KOBIET II LIGA M石CZYZN
-Adresy klub體 II ligi kobiet sezon 2010/2011
Protok蟪 meczu II ligi kobiet i m昕czyzn - sezon 2010/2011
Regulamin rozgrywek II ligi kobiet i m昕czyzn- sezon 2010/2011
Terminarz rozgrywek II ligi kobiet - sezon 2010/2011 - II runda
Adresy klub體 II ligi m昕czyzn sezon 2010/2011
Listy rankingowe na 2 rund II ligi m昕czyzn - sezon 2010/2011
Protok蟪 meczu II ligi kobiet i m昕czyzn - sezon 2010/2011
Regulamin rozgrywek II ligi kobiet i m昕czyzn- sezon 2010/2011
Terminarz rozgrywek II ligi m昕czyzn Gr. awansowa sezon 2010/2011 - II runda
Terminarz rozgrywek 2 rundy rozgrywek II ligi m昕czyzn - Gr. spadkowa sezon 2010-2011
III LIGA KOBIET III LIGA M石CZYZN IV LIGA M石CZYZN PN IV LIGA M石CZYZN PD
-Adresy klub體 III ligi m昕czyzn sezon 2010/2011
Protok蟪 meczu III ligi m昕czyzn - sezon 2010/2011
Ranking III ligi m昕czyzn po I rundzie sezonu 2010 - 2011
Regulamin rozgrywek III i IV ligi - sezon 2010/2011
Terminarz rozgrywek 2 rundy - III ligi m昕czyzn Gr. awansowa i spadkowa - sezon 2010/2011
Adresy klub體 IV ligi m昕czyzn Gr. Pn. sezon 2010/2011
Protok蟪 meczu IV ligi m昕czyzn - sezon 2010/2011
Regulamin rozgrywek III i IV ligi - sezon 2010/2011
Sk砤dy dru縴n IV ligi m昕czyzn Gr. Pn.- sezon 2010/2011
Terminarz rozgrywek 2 rundy - IV ligi m昕czyzn Gr. PN (awansowa i spadkowa) - sezon 2010/2011
Adresy klub體 IV ligi m昕czyzn Gr. Pd. sezon 2010/2011
Protok蟪 meczu IV ligi m昕czyzn - sezon 2010/2011
Regulamin rozgrywek III i IV ligi - sezon 2010/2011
Sk砤dy dru縴n IV ligi m昕czyzn Gr. Pd.- sezon 2010/2011
Terminarz rozgrywek 2 rundy - IV ligi m昕czyzn Gr. PD (awansowa i spadkowa) - sezon 2010/2011
INNE IMPREZY
Baner turnieju w Lublinie w dniu 01.07.2011r. przy ul. Magnoliowej 8
Klasyfikacja po 4 turniejach Grand Prix LZS - 2010
Komunikat ko馽owy z p蟪fina丑w do I OTK - Ciechan體 2010
Komunikat organizacyjny p蟪fina丑w do IMP i DMP m硂dzik體, kadet體 i junior體 - Pi眛nica 30.04.2011
Komunikat po 3 turniejach Grand Prix LZS - sezon 2011
Komunikat po 4 turniejach Grand Prix LZS - sezon 2011
Komunikat po 5 turniejach Grand Prix LZS - sezon 2011
Komunikat po V turniejach Grand Prix LZS - sezon 2010
Komunikat z 3 turnieju Grand Prix LZS - Niemce 2011
Komunikat z 4 turnieju Grand Prix LZS - Piaski 2011
Komunikat z 5 turnieju Grand Prix LZS - Ludwin 2011
Komunikat z eliminacji wojew骴zkich "Memoria硊 Andrzeja Grubby" Kazimierz Dolny 15.04.2011
Komunikat z eliminacji wojew骴zkich do II Festiwalu Dzieci 2011 - Kocudza
Ko馽owe tabele rozgrywek II ligi kobiet i m昕czyzn, III i IV ligi m昕czyzn po sezonie 2011/2011
Konkurs na organizacje zawod體 weteran體 w sezonie 2011/2012
Organizacja sezonu 2010/2011
Podsumowanie wsp蟪zawodnictwa sportowego za sezon 2010/2011 oraz komunikat o przyznanych klasach sp
PZTS - possumowanie sezonu 2010/2011
Regulamin VI turnieju TOP - 8, Lublin 11-12.06.2011r. oraz osoby uprawnione do startu
Sportowe wakacje 2011 w Wi秐iowej G髍ze - komunikat PZTS...
Tabele turniejowe TOP - 8 z nazwiskami potwierdzonych uczestnik體 w dniach 11-12.06.2011r. w Lublin
Wyniki DMW UKS - Str罂a 2010
Wyniki MW LZS - Wola Osowi駍ka 2011
Wyniki po 2 Grand Prix LZS - sezon 2011
Wyniki p蟪fina硊 do DMP UKS - Str罂a 06.11.2010r.
Wyniki XI Olimpiady o Puchar Marsza砶a Wojew骴ztwa - Kocudza 2011
Wyniki eliminacji wojew骴zkich "Memoria硊 Andrzeja Grubby ( tabele) - KAZIMIERZ DOLNY .15.04.2011
Wyniki eliminacji wojew骴zkich "MINI OLYMPIC GAMES" - KOCUDZA 2011
Wyniki I Grand Prix LZS - piennik G髍ny 2011
Wyniki II Festiwalu Tenisa Sto硂wego Dzieci - Dzwola 2010
Wyniki II Grand Prix LZS - Nied紈iada 2011
Wyniki II Grand Prix o Puchar Starosty Lubartowskiego - Lubart體 lipiec 2011
Wyniki Parafiady Lubart體 - 2011
Wyniki turnieju rodzinnego rozegranego w dniu 29.12.2010r. w Lubartowie
Wyniki V Grand Prix LZS - Ludwin 2010
Wyniki VI Grand Prix LZS - Siemie 2010
Wyniki VIII Grand Prix LZS - Be晨yce 04.12. 2010
Zgrupowania kadry wojew骴zkiej junior體 i m硂dzik體 - 15-26.08.2011r. Lidzbark Warmi駍ki
Zgrupowania kadry wojew骴zkiej junior體 i m硂dzik體 - 2011

WSTECZ