ZARZAD KLUBY GALERIA

lozts
LOZTS
tenis sto�owy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto�owy
ROZGRYWKI DRU�YNOWE
tenis sto�owy
Ciekawe strony o tenisie sto�owym
tenis sto�owy
Strona Polskiego Zwi�zku Tenisa Sto�owego
tenis sto�owy
Extraklasa M�czyzn Tenisa Sto�owego
tenis sto�owy
AKTUALNO�CI
 
tenis sto�owy Wane informacje dla klubw przed sezonem 2021/2022..
20.08.2021
W zwizku ze zbliajcym si terminem pierwszych WTK informuj, e planujemy rozegra: I WTK - akw – 4.IX, modzikw i juniorw – 5.IX, kadetw i seniorw – 11.IX.
W dniu 4.IX w Lubartowie SP nr 1 ul. Legionw 3 odbdzie si „Narodowy Dzie Tenisa Stoowego”. Poza turniejem akw odbdzie si szereg nagradzanych gier i zabaw na sportowo w kategoriach IV klasa i modsi oraz V-VIII klasa.
Pod koniec dnia planowany jest turniej OPEN (Weterani i modsi). Dokadne informacje uka si po Zebraniu Zarzdu w poowie tygodnia.

Dzisiaj Zarzd PZTS przekaza nam informacj o przydziale dla naszego Zwizku 12 stow Tibhar 28R. Po konsultacjach telefonicznych Zarzd LOZTS postanowi przekaza 2 sztuki do klubu „Trefl” Zamo jako nagrod za historyczny udzia mskiej i kobiecej druyny tego samego klubu w najwyszych rozgrywkach ligowych w kraju.
Pozostaych 10 stow, potki, stoliki sdziowskie i siatki chcemy przekaza w jedno miejsce naszego wojewdztwa. Priorytetem przekazania jest wykorzystanie sprztu do organizacji imprez wojewdzkich z kalendarza LOZTS. W zwizku z powyszym bardzo prosz zainteresowane kluby o przesanie na adres: LOZTS, ul. Wyszyskiego 8/3, 21-300 Radzy Podlaski ofert zawierajcych propozycje dziaa zwizanych z wykorzystaniem w/w sprztu. Oferty prosz przesa lub dostarczy do dnia 1 wrzenia 2021 r. Zarzd podejmie decyzj do dnia 8.IX.2021r.
Prezes LOZTS Dariusz Wierzchowski
tenis sto�owy
tenis sto�owy Wyjazd Kadry na obz sportowy...
04.08.2021
Informuj, e wyjazd Kadry Wojewdzkiej na obz nastpi z Lublina w dniu 09.08.2021r. /poniedziaek/ z parkingu przy stacji Orlen na Al. Zygmuntowskich o godz. 6.00.
W zwizku z prob organizatora obozu o nie wnoszenie butelek na sal uczestnicy powinni posiada wasne bidony na napoje, a woda bdzie w dystrybutorach.
Trener Kadry Wojewdzkiej Jarosaw Maruszczak
tenis sto�owy
tenis sto�owy Informacja dla uczestnikw obozu Kadry Wojewdzkiej...
27.07.2021
Wszystkich uczestnikw informujemy o koniecznoci posiadania:
1. aktualnej do koca zgrupowania karty zdrowia,
2. wypenionego kwestionariusza sanitarnego
3. owiadczenia o przetwarzaniu danych osobowych Rodo. (druki s na stronie KOMUNIKATY(do druku). INNE IMPREZY.
Wszyscy uczestnicy proszeni s o dokonanie wpaty 350 z. na koszty wynajmu autokaru, wyjcie na basen i napoje na konto LOZTS przed wyjazdem. Godzin i miejsce wyjazdu z Lublina 09.08 podamy wkrtce.
Trener Kadry Wojewdzkiej Jarosaw Maruszczak
tenis sto�owy
tenis sto�owy Nie yje Feliks Wojewoda - dugoletni dziaacz i Prezes LOZTS...
21.07.2021
Dnia 19 lipca 2021 r. w wieku 88 lat zmar Feliks Wojewoda. Zmary peni funkcj Prezesa LOZTS przez 40 lat. Gbokie wyrazy wspczucia dla rodziny w imieniu wasnym, Zarzdu oraz caego rodowiska lubelskiego tenisa stoowego skada Prezes LOZTS Dariusz Wierzchowski
P.S. Pogrzeb odbdzie si w Lublinie na cmentarzu przy ul. Lipowej 27.07.2021 r. o godzinie 12,00
Prezes LOZTS Dariusz Wierzchowski
tenis sto�owy

WSTECZ WSTECZ    [ 1 ] 2 [ 3 ] ... [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ]    DALEJ DALEJ
 

lozts