ZARZAD KLUBY GALERIA

LOZTS
tenis sto�owy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto�owy
ROZGRYWKI DRU�YNOWE
tenis sto�owy
Ciekawe strony o tenisie sto�owym
tenis sto�owy
Strona Polskiego Zwi�zku Tenisa Sto�owego
tenis sto�owy
Extraklasa M�czyzn Tenisa Sto�owego


 • ZALEGŁOŚCI FINANSOWE W STOSUNKU DO LOZTS:

  1. Zestawienie kar regulaminowych

  Wydział Rozgrywek LOZTS informuje, iż należności za kary regulaminowe
  należy wpłacać na konto:

  LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO W LUBLINIE
  20-029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 5
  Numer konta: Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
  Nr 43 8046 0002 2001 0003 0542 0001

  Tytułem: Opłata za żółtą/czerwoną kartkę NAZWISKO IMIĘ