ZARZAD KLUBY GALERIA

LOZTS
tenis sto锟給wy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto锟給wy
ROZGRYWKI DRU锟結NOWE
tenis sto锟給wy
Ciekawe strony o tenisie sto锟給wym
tenis sto锟給wy
Strona Polskiego Zwi锟絲ku Tenisa Sto锟給wego
tenis sto锟給wy
Extraklasa M锟絚zyzn Tenisa Sto锟給wego

SEZON 2020/2021

SKRZACI SKRZATKI 疉CY 疉CZKI
Komunikat organizacyjny I WTK skrzat體 - 07.11.2020 r. w Lubartowie...
Wyniki I WTK skrzat體 - LUBART覹 07.11.2020r.
Wyniki Miko砤jkowego WTK Skrzat體 - Wola Skromowska 05.12.2020r.
Wyniki MW skrzat體 - gra dru縴nowa - 15.05.2021r. Wola Skromowska..
Wyniki MW skrzat體 - gra podw骿na - 15.05.2021r. Wola Skromowska..
Wyniki MW skrzat體 - gra pojedyncza - 15.05.2021r. Wola Skromowska..
Komunikat organizacyjny Miko砤jkowego WTK Skrzat體 i 痑k體 - 05.12.2020 r. w Woli Skromowskiej...
Komunikat organizacyjny MW 痑k體 i Skrzat體 - 15.05.2021r. Wola Skromowska...
Wyniki I WTK skrzatek - LUBART覹 07.11.2020r.
Wyniki Miko砤jkowego WTK Skrzatek - Wola Skromowska 05.12.2020r.
Wyniki MW skrzatek - gra dru縴nowa - 15.05.2021r. Wola Skromowska...
Wyniki MW skrzatek - gra podw骿na - 1
Wyniki MW skrzatek - gra pojedyncza - 1
Komunikat organizacyjny I WTK 痑k體 - 11.11.2020 r. w Woli Skromowskiej...
Wyniki I WTK 縜k體 - 11.11.2020 r. Wola Skromowska...
Wyniki IMW UKS i Szk蟪 痑k體 - 29.05.2021r. cka...
Wyniki Miko砤jkowego WTK 痑k體 - Wola Skromowska 05.12.2020r.
Wyniki MW 縜k體 - gra dru縴nowa - 15.05.2021r. Wola Skromowska...
Wyniki MW 縜k體 - gra mieszana - 15.05.2021 Wola Skromowska
Wyniki MW 縜k體 - gra podw骿naa - 15.05.2021 Wola Skromowska
Wyniki MW 縜k體 - gra pojedyncza - 15.05.2021 Wola Skromowska
Komunikat organizacyjny Miko砤jkowego WTK Skrzat體 i 痑k體 - 05.12.2020 r. w Woli Skromowskiej...
Komunikat organizacyjny MW DTU - 09.05.2021r. - cka...
Wyniki I WTK 縜czek - 11.11.2020 r. Wola Skromowska...
Wyniki IMW UKS i Szk蟪 痑czk - 2 9.05.2021r. cka...
Wyniki Miko砤jkowego WTK 痑czek - Wola Skromowska 05.12.2020r.
Wyniki MW 縜czek - gra dru縴niwa - 15.05.2021 Wola Skromowska
Wyniki MW 縜czek - gra podw骿na - 15.05.2021 Wola Skromowska
Wyniki MW 縜czek - gra pojedyncza - 15.05.2021 Wola Skromowska
MDZICY MDZICZKI KADECI KADETKI
Komunikat organizacyjny DMW M硂dzik體 - 24.04.2021 r. Lubart體...
Komunikat organizacyjny I WTK m硂dzik體 i junior體 - 21.11.2020 r. w cce...
Komunikat organizacyjny IMW M硂dzik體 - 25.04.2021 r. Lubart體...
Komunikat organizacyjny MMM dla woj. podlaskiego i lubelskiego - 24.10.2020 r. cka..
Lista m硂dzik體 uprawnionych do gry w MMM - 05.06.2021 Bia硑stok
M硂dzicyi uprawnieni do gry w MMM - 24.10.2020 r. w cce...
Regulamin MW M硂dzik體 M硂dszych - 13.03.2021 r. Nied紈iada...
Wyniki DMW M硂dzik體 - 24.04.2021 Lubart體...
Wyniki I WTK M硂dzik體 - 21.11.2020 cka.....
Wyniki IMW M硂dzik體 M硂dszych - gra mieszana...
Wyniki IMW M硂dzik體 M硂dszych - gra podw骿na...
Wyniki IMW M硂dzik體 M硂dszych - gra pojedyncza...
Wyniki IMW UKS i Szk蟪 M硂dzicy - 29.05.2021r. cka...
Wyniki MMM (cxh硂pcy) - 05.06.2021r. Bia硑stok...
Wyniki MMM - chlopcy gra pojedyncza..24.10.2020 r. cka..
Wyniki MMM - ch硂pcy gra podw骿na..24.10.2020 r. cka..
Wyniki MMM - ch硂pcy gra pojedyncza..24.10.2020 r. cka..
Wyniki MW M硂dzik體 - gra mieszana - 25.04.2021 Lubart體...
Wyniki MW M硂dzik體 - gra podw骿na - 25.04.2021 Lubart體...
Wyniki MW M硂dzik體 - gra pojedyncza - 25.04.2021 Lubart體...
Komunikat ko馽owy z MMM - cka 24.10.2020 r.
Komunikat organizacyjny MW DTU - 09.05.2021r. - cka...
Kwestionariusz danych osobowych RODO - MMM cka 24.10.2020r...
Kwestionariusz sanitarny MMM - 2020 w cce 24.10.2020r...
Lista m硂dziczek uprawnionych do gry w MMM - 05.06.2021 Bia硑stok
M硂dziczki uprawnione do gry w MMM - 24.10.2020 r. w cce...
Wyniki DMW M硂dziczek - 24.04.2021 Lubart體...
Wyniki DMW M硂dziczek - 24.04.2021 Lubart體...
Wyniki I WTK M硂dziczek - 21.11.2020 cka.....
Wyniki IMW M硂dziczek M硂dszych - gra pojedyncza...
Wyniki IMW M硂dziczek M硂dszych - gra podw骿na...
Wyniki IMW UKS i Szk蟪 M硂dziczki - 29.05.2021r. cka...
Wyniki MMM (dziewcz阾a) - 05.06.2021r. Bia硑stok...
Wyniki MMM - dziewcz阾a gra podw骿na..24.10.2020 r. cka..
Wyniki MMM - dziewcz阾a gra pojedyncza..24.10.2020 r. cka..
Wyniki MW M硂dziczek - gra podw骿na - 25.04.2021 Lubart體...
Wyniki MW M硂dziczek - gra pojedyncza - 25.04.2021 Lubart體...
Komunikat organizacyjny I WTK Kadet體 - 11.11.2020 r. w Nied紈iadzie...
Regulamin MW Kadet體 - 13.03.2021 r. Nied紈iada...
Wyniki DMW Kadet體 - 21.03.2021 Nied縲iada...
Wyniki I WTK kadet體 - 11.11.2020 Niedzwiada...
Wyniki IMW UKS i Szk蟪 Kadeci - 29.05.2021r. cka...
Wyniki MW kadet體 - gra mieszana 13.03.2021 Nied紈iada...
Wyniki MW kadet體 - gra podw骿na 13.03.2021 Nied紈iada...
Wyniki MW kadet體 - gra pojedyncza 13.03.2021 Nied紈iada...
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY IMW UKS i SZK樱- 29.05.2021r. CKA.....
Komunikat organizacyjny DMW kadet體, junior體 i m硂dzie縪wc體 - 21.03.2021 r. Nied紈iada...
Komunikat organizacyjny MW Szkolnych Par Sportowych - 16.05.2021r. Wola Skromowska...
Wyniki DMW Kadetek - 21.03.2021 Nied縲iada...
Wyniki I WTK kadetek - 11.11.2020 Niedzwiada...
Wyniki IMW UKS i Szk蟪 Kadetki - 29.05.2021r. cka...
Wyniki MW kadetek - gra podw骿na 13.03.2021 Nied紈iada...
Wyniki MW kadetek - gra pojedyncza 13.03.2021 Nied紈iada...
JUNIORZY JUNIORKI SENIORZY SENIORKI
Komunikat organizacyjny I WTK m硂dzik體 i junior體 - 21.11.2020 r. w cce...
Komunikat organizacyjny IMW Junior體 - 25.04.2021 r. Lubart體...
Wyniki DMW Junior體 - 21.03.2021 Nied縲iada...
Wyniki I WTK Junior體 - 21.11.2020 cka.....
Wyniki MW Junior體 - gra mieszana - 25.04.2021 Lubart體...
Wyniki MW junior體 - gra podw骿na - 25.04.2021 Lubart體...
Wyniki MW Junior體 - gra pojedyncza - 25.04.2021 Lubart體...
Wyniki DMW Juniorek - 21.03.2021 Nied縲iada...
Wyniki I WTK Juniorek - 21.11.2020 cka.....
Wyniki MW Juniorek - gra podw骿na - 25.04.2021 Lubart體...
Wyniki MW Juniorek - gra pojedyncza - 25.04.2021 Lubart體...
Komunikat organizacyjny I WTK Senior體 - 11.11.2020 r. w Nied紈iadzie...
Regulamin MW Senior體 i Seniorek, 14.03.2021r. Nied紈iada...
Regulamin M硂dzie縪wych MW - 14.03.2021 r. Nied紈iada...
Wyniki - MMW - gra mieszana - 14.03.2021 Niedzwiada...
Wyniki - MMW - m昕czy糿i gra podw骿na - 14.03.2021 Niedzwiada...
Wyniki - MMW - m昕czy糿i gra pojedyncza - 14.03.2021 Niedzwiada...
Wyniki DMW M硂dzie縪wc體 - 21.03.2021 Nied縲iada...
Wyniki I WTK senior體 - 11.11.2020 Niedzwiada...
Wyniki II WTK senior體 - 12.12.2020 Wola Osowi駍ka...
Wyniki MW senior體 - gra mieszana - 14.03.2021 Niedzwiada...
Wyniki MW senior體 - gra podw骿na - 14.03.2021 Niedzwiada...
Wyniki MW senior體 - gra pojedyncza - 14.03.2021 Niedzwiada...
Komunikat organizacyjny II WTK Senior體 - 12.12.2020 r. w Woli Osowi駍kiej...
Wyniki - MMW - kobiety gra podw骿na - 14.03.2021 Niedzwiada...
Wyniki - MMW - kobiety gra pojedynczna - 14.03.2021 Niedzwiada...
Wyniki DMW M硂dzie矿wek - 21.03.2021 Nied縲iada...
Wyniki I WTK seniorek - 11.11.2020 Niedzwiada...
Wyniki II WTK seniorek - 12.12.2020 Wola Osowi駍ka...
Wyniki MW seniorek - gra podw骿na - 14.03.2021 Niedzwiada...
Wyniki MW seniorek - gra pojedyncza - 14.03.2021 Niedzwiada...
I LIGA M石CZYZN II LIGA KOBIET II LIGA M石CZYZN
-SKDY DRU痀N II LIGI KOBIET - SEZON 2020/2021...
TERMINARZ II LIGI KOBIET - SEZON 2020/2021...
ADRESY KLUB覹 II LIGI M石CZYZN - SEZON 2020/2021...
SKDY DRU痀N II LIGI M石CZYZN - SEZON 2020/2021...
TERMINARZ II LIGI M石CZYZN - SEZON 2020/2021...
TERMINARZ II RUNDY II LIGI M石CZYZN - SEZON 2020/2021...
III LIGA KOBIET III LIGA M石CZYZN IV LIGA M石CZYZN -
-SKDY DRU痀N III LIGI M石CZYZN - SEZON 2020/2021...
TERMINARZ II RUNDY III LIGI M石CZYZN - SEZON 2020/2021...
TERMINARZ III LIGI M石CZYZN - SEZON 2020/2021...
-ADRESY KLUB覹 IV LIGI M石CZYZN - SEZON 2020/2021...
SKDY DRU痀N IV LIGI M石CZYZN - SEZON 2020/2021...
TERMINARZ II RUNDY IV LIGI M石CZYZN - SEZON 2020/2021...
TERMINARZ II RUNDY IV LIGI M石CZYZN - SEZON 2020/2021...
INNE IMPREZY
ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA NA ZAWODY W LUBARTOWIE WE WRZEIU 2021r...
Druk o przetwarzaniu danych osobowych 2020...
Imienny sk砤d druzyny II, III i IV ligi...
Informacja dla klub體 przed sezonem 2020/2021...
KARTA ZGSZE NA WTK i MW w SEZONIE 2021/2022...
Karta zg硂szenia na DMW i DTU w sezonie 2020/2021...
Klasyfikacja zespo硂wa IMW UKS i Szk蟪 - 29.05.2021 r. cka...
Komunikat ko馽owy VII MMPSTS Muszyna 3-4.07.2021...
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I WTK KADET覹 - 11.09.2021r LUBSART覹...
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I WTK SENIOR覹 - 11.09.2021r LUBSART覹...
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I WTK 疉K覹 - 04.09.2021r LUBSART覹...
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I WTK MDZIKOW i JUNIOR覹 - 05.09.2021r. LUBART覹...
Komunikat organizacyjny I WTK m硂dzik體 i junior體體 - 21.11.2020 r. w cce...
Komunikat organizacyjny MMM - 05-06-2021 Bia硑stok...
Komunikat organizacyjny MW DTU - 18.10.2020 r. Wola Osowi駍ka..
Kwestionariusz sanitarny na zgrupowanie kadry wojew骴zkiej 2021
O秝iadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - RODO na zgrupowanie kadry 2021..
Podsumowanie sezonu sportowego 2019/2020 (klasyfikacja generalna i poszczeg髄ne kategorie wiekowe) o
Podsumowanie sezonu sportowego 2020/2021 (klasyfikacja generalna i poszczeg髄ne kategorie wiekowe) o
Poradnik dla s阣zi體 tenisa sto硂wego...
Porz眃ek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegat體 LOZTS...
Potwierdzenie udzia硊 w rozgrywkach II, III i IV ligi kobiet i m昕czyzn w sezonie 2021/2022...
Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegat體 LOZTS Lublin...
Regulamin rozgrywek dru縴ncwych II i III ligi LOZTS na sezon 2020/2021...
Regulamin rozgrywek dru縴ncwych IV ligi m昕czyzn LOZTS na sezon 2020/2021...
REGULAMIN ROZGRYWEK DRU痀NOWYCH LOZTS - SEZON 2021/2022...
REGULAMIN ROZGRYWEK INDYWIDUALNYCH LOZTS - SEZON 2021/2022...
Regulamin rozgrywek indywidualnych LOZTS na sezon 2020/2021...
STATUT LOZTS
Sygnalizacje r阠zne stosowane w meczu tenisa sto硂wego...
Tabela z wynikami MW PAR SPORTOWYCH - ca硂舵 - 17.10.2020 Wola Osowi駍ka
Tabele z wynikami MW DTU - 18.10.2020
Wykaz Kadr Wojew骴zkich M硂dzik體, Kadet體 i Junior體 na 2021r....
Wykaz klub體 uprawnionych do gry w sezonie 2021/2022...
Wyniki DMW Dru縴n Szkolnych - cka 09.05.2021r...
Wyniki MMM - 05.06.2021r. Bia硑stok... MMM
Wyniki MMW (ca硂舵) -14-21.03.2021Wola osowi駍ka...
Wyniki MW Par Sportowych (JUNIORZY) - 16.05.2021r. WOLA SKROMOWSKA.....
Wyniki MW Par Sportowych (KADECI) - 16.05.2021r. WOLA SKROMOWSKA.....
Wyniki MW Par Sportowych (MDZICY) - 16.05.2021r. WOLA SKROMOWSKA.....
Wyniki MW Par Sportowych (疉CY) - 16.05.2021r. WOLA SKROMOWSKA.....
Zestawienie klub體 zg硂szonych do II, III i IV ligi sezonu 2020/2021...