ZARZAD KLUBY GALERIA

LOZTS
tenis sto�owy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto�owy
ROZGRYWKI DRU�YNOWE
tenis sto�owy
Ciekawe strony o tenisie sto�owym
tenis sto�owy
Strona Polskiego Zwi�zku Tenisa Sto�owego
tenis sto�owy
Extraklasa M�czyzn Tenisa Sto�owego


PREZES
Dariusz Wierzchowski


CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Jarosław Maruszczak
WICEPREZES D/S SZKOLENIOWYCH
Artur Rachański
Lesław Bratkowski
Andrzej Kołodziej
SKARBNIK
Tadeusz Lament
Tadeusz Chwiejczak

KOMISJA REWIZYJNA:

Leon Filipek
PRZEWODNICZĄCY
Mariusz Baranowski
Tomasz Lach