ZARZAD KLUBY GALERIA

LOZTS
tenis stołowy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis stołowy
ROZGRYWKI DRUŻYNOWE
tenis stołowy
Ciekawe strony o tenisie stołowym
tenis stołowy
Strona Polskiego Związku Tenisa Stołowego
tenis stołowy
Extraklasa Mężczyzn Tenisa Stołowego

KOMUNIKATY Z ROZGRYWEK SEZON 2018/2019

SKRZACI SKRZATKI ŻACY ŻACZKI
Klasyfikacja skrzatów po I WTK w sezonie 2018/2019...
Klasyfikacja skrzatów po II WTK sezonu 2018-2019..
Klasyfikacja skrzatów po III WTK - sezon 2018/2019...
Komunikat organizacyjny II WTK skrzatów - 04.11.2018r. Piaski...
Komunikat organizacyjny III WTK skrzatów i kadetów -02.03.2019 r. Łucka...
Wyniki DMW skrzatów - 30.03.2019 Niedżwiada...
Wyniki I WTK skrzatów - 13.10.2018r. Zamość...
Wyniki II WTK skrzatów - 04.11.2018r. Piaski...
Wyniki III WTK skrzatów - 02.03.2019 Łucka
Wyniki IMW skrzatów - 30.03.2019 Niedźwiada...
Wyniki MW skrzatów - gra podwójna - 30.03.2019 Niedźwiada...
Klasyfikacja skrzatek po I WTK w sezonie 2018/2019...
Klasyfikacja skrzatek po II WTK sezonu 2018-2019..
Klasyfikacja skrzatek po III WTK - sezon 2018/2019...
Wyniki DMW skrzatek - 30.03.2019 Niedźwiada...
Wyniki I WTK skrzatek - 13.10.2018r. Zamość...
Wyniki II WTK skrzatek - 04.11.2018r. Piaski...
Wyniki III WTK skrzatek - 02.03.2019 Lucka
Wyniki IMW skrzatek - 30.03.2019 Niedźwiada...
Wyniki MW skrzatek - gra podwójna - 30.03.2019 Niedźwiada...
II WTK Żaków
Klasyfikacja końcowa żaków po sezonie 2018/2019...
Klasyfikacja żaków po III WTK i GPP - sezon 2018-2019...
Komunikat org. III WTK żaków - 26.01.2019 Wola Osowińska
Komunikat organizacyjny I WTK żaków - 13.10.2018r. Zamość...
Komunikat organizacyjny IMW żaczek i żaków - 13.04.2019 r. Zamość...
Losowanie IMW żaków - 13.04.2019 Zamość...
Losowanie IMW żaków - gra mieszana 13.04.2019 Zamość...
Losowanie IMW żaków - gra podwójna 13.04.2019 Zamość...
Wyniki MW DTU - 06-10-2018 Łucka
Wyniki I WTK żaków - 13.10.2018r. Zamość...
Wyniki II WTK żaków - 10-11-2018 Biłgoraj...
Wyniki III WTK żaków - 26-01-2019
Wyniki MW żaków - gra mieszana 13.04.2019 r. Zamość...
Wyniki MW żaków - gra podwójna 13.04.2019 r. Zamość...
Wyniki MW żaków - gra pojedyncza - 13.04.2019 r. Zamość...
Informacja o noclegach na MP żaków w Krakowie...
Klasyfikacja końcowa żaczek po sezonie 2018/2019...
Klasyfikacja żaczek po II WTK i GPP - sezon 2018/2019...
Klasyfikacja żaczek po III WTK i GPP - sezon 2018/2019...
Komunikat organizacyjny DMW kadetów i żaków - 27.04,2019 r. w Stróży...
Komunikat organizacyjny DMW kadetów i żaków - 27.04,2019 r. w Stróży...
Komunikat organizacyjny eliminacji wojewódzkich do IMP żaków, kadetów i juniorów - Zamość 14.04.2019
Losowanie IMW żaczek - 13.04.2019 Zamość...
Losowanie IMW żaczek - gra podwójna 13.04.2019 Zamość...
Wyniki III WTK żaczek - 26-01-2019
Wyniki MW DTU - 06-10-2018 Łucka
Wyniki I WTK żaczek - 13.10.2018r. Zamość...
Wyniki II WTK żaczek - 10-11-2018 Biłgoraj...
Wyniki MW żaczek - gra podwójna 13.04.2019 r. Zamość...
Wyniki MW żaczek - gra pojedyncza 13.04.2019 r. Zamość...
MŁODZICY MŁODZICZKI KADECI KADETKI
Eliminacje do MP młodzików - 30.03.2019 Niedźwiada...
Klasyfikacja końcowa młodzików po sezonie 2018/2019...
Klasyfikacja młodzików młodszych po 3 WTK w sezonie 2018/2019...
Klasyfikacja młodzików po III WTK i GPP - sezon 2018/2019...
Komunikat organizacyjny eliminacji wojewódzkich do IMP młodzików - 30.03.2019 r. Niedźwiada..
Komunikat organizacyjny IMW młodzików i skrzatów - 30.03.2019 r. Niedźwiada...
Losowanie MMM - chłopcy - 12.05.2019 r. Białystok...
Wyniki III WTK młodzików - 05-01-2019 Werbkowice..
Wyniki MW DTU - 06-10-2018 Łucka
Wyniki DMW młodzików - 23.03.2019 r. Tomaszów Lubelski...
Wyniki eliminacji do MP młodzików - 30.03.2019 Niedźwiada...
Wyniki I WTK młodzików - 09.09.2018r. Biłgoraj...
Wyniki II WTK młodzików - 03.11.2018r. Piaski...
Wyniki IMW młodzików - 30.03.2019 Niedźwiada
Wyniki IMW młodzików młodszych - ŁUCKA 16.03.2019 r....
Wyniki MW młodzików - gra mieszana - 30.03.2019 Niedźwiada...
Wyniki MW młodzików - gra podwójna 30.03.2019 Niedżwiada...
Wyniki MW młodzików młodszych - gra mieszana - ŁUCKA 16.03.2019 r....
Wyniki MW młodzików młodszych - gra podwójna - ŁUCKA 16.03.2019 r....
Eliminacje do MP młodziczek - 30.03.2019 Niedźwiada...
Klasyfikacja końcowa młodziczek po sezonie 2018/2019...
Klasyfikacja młodziczek młodszych po III WTK w sezonie 2018/2019...
Klasyfikacja młodziczek po III WTK i GPP - sezon 2018/2019...
Komunikat org. DMW młodziczek i młodzików - 23.03.2019 r. Tomaszów Lubelski...
Komunikat organizacyjny MMM - 12.05.2019 r. Białystok...
Losowanie MMM - dziewczęta - 12.05.2019 r. Białystok...
Wyniki III WTK młodziczek - 05-01-2019 Werbkowice...
Wyniki MW DTU - 06-10-2018 Łucka
Wyniki DMW młodziczek - 23.03.2019 r. Tomaszów Lubelski...
Wyniki eliminacji do MP młodziczek - 30.03.2019 Niedźwiada...
Wyniki I WTK młodziczek - 09.09.2018r. Biłgoraj...
Wyniki II WTK młodziczek 03.11.2018r. Piaski...
Wyniki IMW młodziczek - 30.03.2019 Niedźwiada
Wyniki IMW młodziczek młodszych - ŁUCKA 16.03.2019 r....
Wyniki MW młodziczek - gra podwójna 30.03.2019 Niedżwiada...
Wyniki MW młodziczek młodszych - gra podwójna - ŁUCKA 16.03.2019 r....
Klasyfikacja kadetów po II WTK i GPP - sezon 2018/2019...
Klasyfikacja kadetów po III WTK i GPP - sezon 2018/2019...
Klasyfikacja końcowa kadetów po sezonie 2018/2019...
Komunikat organizacyjny II WTK kadetów i młodzików - 03.11.2018r. Piaski...
Komunikat organizacyjny III WTK skrzatów i kadetów -02.03.2019 r. Łucka...
Komunikat organizacyjny IMW kadetek i kadetów - 13.04.2019 r. Zamość..
Losowanie IMW kadetów - 13.04.2019 Zamość...
Losowanie IMW kadetów - gra mieszana 13.04.2019 Zamość...
Losowanie IMW kadetów - gra podwójna 13.04.2019 Zamość...
Wykaz kadetów uprawnionych do gry w IMW w sezonie 2018/2019...
Wyniki I WTK kadetów - 16.09.2018r. Biłgoraj...
Wyniki II WTK kadetów - 03.11.2018r. Piaski...
Wyniki III WTK kadetów - 02.03.2019 Lucka
Wyniki MW kadetów - gra mieszana - 13.04.2019 r. Zamość...
Wyniki MW kadetów - gra podwójna - 13.04.2019 r. Zamość...
Wyniki MW kadetów - gra pojedyncza - 13.04.2019 r. Zamość...
Klasyfikacja kadetek po II WTK i GPP - sezon 2018/2019...
Klasyfikacja kadetek po III WTK i GPP - sezon 2018/2019...
Klasyfikacja końcowa kadetek po sezonie 2018/2019...
Komunikat organizacyjny DMW kadetów i żaków - 27.04,2019 r. w Stróży...
Komunikat organizacyjny eliminacji wojewódzkich do IMP żaków, kadetów i juniorów - Zamość 14.04.2019
Komunikat organizacyjny międzywojewódzkich eliminacji do DMP kadetów - Białystok 28.04.2019...
Losowanie IMW kadetek - 13.04.2019 Zamość...
Losowanie IMW kadetek - gra podwójna 13.04.2019 Zamość...
Wykaz kadetek uprawnionych do gry w IMW w sezonie 2018/2019...
Wyniki DMW kadetek, kadetów, żaczek, żaków i młodzieżowców - Stróża 27.04.2019 r...
Wyniki I WTK kadetek - 16.09.2018r. Biłgoraj...
Wyniki II WTK kadetek - 03.11.2018r. Piaski...
Wyniki III WTK kadetek - 02.03.2019 Lucka
Wyniki losowania DMW kadetek, kadetow, żaczek, żaków i młodzieżowców - Stróża 27.04.2019 r...
Wyniki MW kadetek - gra podwójna - 13.04.2019 r. Zamość...
Wyniki MW kadetek - gra pojedyncza - 13.04.2019 r. Zamość...
JUNIORZY JUNIORKI SENIORZY SENIORKI
Klasyfikacja juniorów po II WTK i GPP - sezon 2018/2019...
Klasyfikacja końcowa juniorów po sezonie 2018/2019...
Komunikat org. III WTK juniorów - 26.01.2019 Wola Osowińska
Komunikat organizacyjny II WTK juniorów - Piaski 04.11.2018r...
Wykaz juniorow uprawnionych do gry w MW w Tomaszowie Lubelskim -23.03.2019
Wyniki III WTK juniorów - 26-01-2019
Wyniki DMW juniorów - 16.03.2019 r. Łucka..
Wyniki eliminacji do turnieju głównego III WTK juniorów - 26-01-2019
Wyniki I WTK juniorów - 09.09.2018r. Biłgoraj...
Wyniki II WTK juniorów - 04.11.2018r. Piaski...
Wyniki IMW juniorów - 23.03.2019 Tomaszów Lubelski...
Wyniki MW juniorów - gra mieszana 23.03.2019 Tomaszów Lubelski...
Wyniki MW juniorów - gra podwójna 23.03.2019 Tomaszów Lubelski...
Klasyfikacja juniorek po II WTK i GPP - sezon 2018/2019...
Klasyfikacja końcowa juniorek po sezonie 2018/2019...
Komunikat DMW juniorek i juniorów - 16.03.2019 r. Łucka...
Komunikat org. IMW juniorek i juniorów - 23.03.2019 r. Tomaszów Lubelski..I
Komunikat organizacyjny eliminacji wojewódzkich do IMP żaków, kadetów i juniorów - Zamość 14.04.2019
Regulamin DMW młodzieżowców - Stróża 27.04.2019 r...
Wykaz juniorek uprawnionych do gry w MW w Tomaszowie Lubelskim -23.03.2019
Wyniki III WTK juniorek - 26-01-2019
Wyniki DMW juniorek - 16.03.2019 r. Łucka...
Wyniki I WTK juniorek - 09.09.2018r. Biłgoraj...
Wyniki II WTK juniorek - 04.11.2018r. Piaski...
Wyniki IMW juniorek - 23.03.2019 Tomaszów Lubelski...
Wyniki MW juniorek - gra podwójna 23.03.2019 Tomaszów Lubelski...
II WTK Seniorów
Klasyfikacja końcowa seniorów po sezonie 2018/2019...
Klasyfikacja seniorów po III WTK i GPP - sezon 2018/2019...I
Komunikat organizacyjny I WTK seniorów - Biłgoraj 16.09.2018r...
Komunikat organizacyjny III WTK seniorów - 05,01,2019 r. Werbkowice...
Regulamin Młodziezowych Mistrzostw Województwa - 03.02.2019 Werbkowice...
Wyniki eliminacji wojewódzkich Pucharu Polski kobiet i mężczyzn - 24.02.2019 Zamość...
Wyniki I WTK seniorów - 16.09.2018r. Biłgoraj...
Wyniki II WTK seniorów - 10-11-2018 Biłgoraj
Wyniki III WTK seniorów - 05.01.2019 Werbkowice...
Wyniki MMW gra mieszana - 03-02-2019 Werbkowice.
Wyniki MMW gra podwójna mężczyzn - 03-02-2019 Werbkowice.
Wyniki MMW gra pojedyncza mężczyzn - 03-02-2019 Werbkowice...
Wyniki MW seniorów - gra mieszana 02-03-2019 Werbkowice...
Wyniki MW seniorów - gra podwójna 02-03-2019 Werbkowice...
Wyniki MW seniorów - gra pojedyncza 02-03-2019 Werbkowice...
Klasyfikacja końcowa seniorek po sezonie 2018/2019...
Klasyfikacja seniorek po III WTK i GPP - sezon 2018/2019...
Komunikat org. DMW młodzieżowców - 27.04.2019 r. Stróża...
Regulamin MW seniorek i seniorów - 03.02.2019 Werbkowice...
Wyniki III WTK seniorek - 05-01-2019 Werbkowice...
Wyniki eliminacji wojewódzkich Pucharu Polski kobiet i mężczyzn - 24.02.2019 Zamość...
Wyniki I WTK seniorek - 16.09.2018r. Biłgoraj...
Wyniki II WTK seniorek - 10-11-2018 Biłgoraj
Wyniki MMW gra pojedyncza kobiet - 03-02-2019 Werbkowice...
Wyniki MW seniorek - gra pojedyncza 02-03-2019 Werbkowice...
Wyniki MW seniorów - gry podwójne i mieszana - 03.02.2019 Werbkowice
I LIGA MĘŻCZYZN II LIGA KOBIET II LIGA MĘŻCZYZN
-Adresy klubów II ligi kobiet - sezon 2018-2019...
Imienne składy II ligi kobiet - sezon 2018-2019...
Protokół II i III ligi kobiet i mężczyzn - sezon 2018/2019 aktualny wzór...
Terminarz II ligi kobiet - II runda sezonu 2018/2019...
Adresy klubów II ligi mężczyzn - sezon 2018-2019...
Protokół II i III ligi kobiet i mężczyzn - sezon 2018/2019 aktualny wzór...
Terminarz II ligi mężczyzn - II runda sezonu 2018/2019...
III LIGA KOBIET III LIGA MĘŻCZYZN IV LIGA MĘŻCZYZN PN IV LIGA MĘŻCZYZN PD
-Adresy klubów III ligi mężczyzn - sezon 2018/2019...
Imienne składy III ligi mężczyzn - sezon 2018/2019...
Protokół II i III ligi kobiet i mężczyzn - sezon 2018/2019 aktualny wzór...
Terminarz III ligi mężczyzn - II runda sezonu 2018/2019...
-Adresy klubów IV ligi mężczyzn - sezon 2018/2019...
Imienne składy IV ligi mężczyzn - sezon 2018/2019...
Protokół meczu IV ligi mężczyzn - sezon 2018/2019 (wzór)...
Terminarz IV ligi mężczyzn - II runda sezonu 2018/2019...
INNE IMPREZY
Imienny skład dryżyn ligowych w sezonie 2018/2019...
Informacja dla klubów przed sezonem 2018/2019...
Jak zorganizowac klub tenisa stołowego...
Kalendarz imprez LOZTS do końca sezonu 2018/2019...
Karta zgłoszenia na DMW, Puchar Polski i DTU - 2018/2019..
Karta zgłoszenia organizacji imprezy wojewódzkiej w sezonie 2018/2019...
Karta zgłoszenia zawodników na WTK/MW - sezon 2018/2019...
Komunikat końcowy z eliminacji wojewódzkich Pucharu Polski kobiet i mężczyzn - Zamość 2019
Komunikat końcowy z MMM - 12.05.2019 r. Białystok...
Komunikat organizacyjny Międzywojewódzkich Eliminacji do DMW młodzików i juniorów - Białystok 08.04
Komunikat organizacyjny Mistrzostw Województwa DTU - 06.10.2018r. Łucka...
Komunikat organizacyjny turnieju tenisa stołowego w Woli Osowińskiej - 23.02.2019...
KONKURS NA DOFINANSOWANIE SZKOLENIA MŁODZIEŻY W OŚRODKACH TENISA STOŁOWEGO
Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa - 2019 (całość)...
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - 2018
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunkowych w 2019 roku...
Podsumowanie sezonu 2018/2019 - współzawodnictwo klubów, wyniki ligowe i klasy sportowe...
Program L. Kucharskiego p. n. "Szukamy mistrza" - 2019...
Regulamin eliminacji wojewódzkich Pucharu Polski kobiet i mężczyzn . Zamość 24.02.2019 r...
Regulamin Memoriału A. Grubby - 29.03.2019 r. w Łucce...
Regulamin rozgrywek II ligi kobiet i mężczyzn oraz III ligi mężczyzn - sezon 2018-2019...
Regulamin rozgrywek indywidualnych na sezon 2018/2019...
Regulamin rozgrywek IV ligi mężczyzn - sezon 2018-2019...
Turniej o Puchar PZTS w Białymstoku...
Wykaz kadr wojewódzkich powołanych w styczniu 2019 roku...
Wyniki eliminacji do DMP rozegranych w dniu 08.04.2019 r. w Białymstoku...
Wyniki Memoriału A. Grubby - 29.03.2019 Łucka...
Zestawienie klubów uprawnionych do gry w sezonie 2018/2019...
Zgłoszenie do rozgrywek II, III i IV ligi - sezon 2018/2019...

WSTECZ