ZARZAD KLUBY GALERIA

LOZTS
tenis sto�owy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto�owy
ROZGRYWKI DRU�YNOWE
tenis sto�owy
Ciekawe strony o tenisie sto�owym
tenis sto�owy
Strona Polskiego Zwi�zku Tenisa Sto�owego
tenis sto�owy
Extraklasa M�czyzn Tenisa Sto�owego

KOMUNIKATY Z ROZGRYWEK SEZON 2019/2020

SKRZACI SKRZATKI ŻACY ŻACZKI
Komunikat organizacyjny I WTK skrzatek i skrzatów - 19.10.2019r. Kraśnik...
Wykaz uprawnionych do gry w MW...
Wynik MW - gra podwójna...
Wyniki DMW Skrzatów ...
Wyniki II WTK skrzatów - 07.12.2019 r. Wola Osowińska...
Wyniki MW - gra pojedyncza...
Komunikat org. Mikołajkowego II WTK skrzatów i żaków - 07.12.2019 r. Wola Osowińska...
Wykaz skrzatek uprawnionych do gry w MW ...
Wyniki DMW Skrzatek ...
Wyniki II WTK skrzatek - 07.12.2019 r. Wola Osowińska...
Wyniki MW - gra podwójna...
Wyniki MW - gra pojedyncza...
Komunikat organizacyjny I WTK żaczek i żaków - 05.10.2019r. Łucka...
Komunikat organizacyjny III WTK żaków i kadetów -02.02.2020 r. Łucka...
Wykaz żaków uprawnionych do gry w MW...
Wyniki DMW Zaków ...
Wyniki I WTK żaków - 05-10-2019 Łucka...
Wyniki II WTK żaków - 07.12.2019 r. Wola Osowińska...
Wyniki III WTK żaków - 02.02.2020 Łucka...
Wyniki MW - gra mieszana...
Wyniki MW - gra podwójna...
Wyniki MW - gra pojedyncza...
Komunikat org. Mikołajkowego II WTK skrzatów i żaków - 07.12.2019 r. Wola Osowińska...
Wniki III WTK żaczek - 02.02.2020 Łucka...
Wykaz ,zaczek uprawnionych do gry w MW...
Wykaz żaczek uprawnionych do gry w MW...
Wyniki DMW Zaczek ...
Wyniki I WTK żaczek - 05-10-2019 Łucka...
Wyniki II WTK żaczek - 07.12.2019 r. Wola Osowińska...
Wyniki MW - gra podwójna...
Wyniki MW - gra pojedyncza...
MŁODZICY MŁODZICZKI KADECI KADETKI
Komunikat organizacyjny I WTK młodzików i juniorów - 21.09.2019r. Tomaszów Lub...
Komunikat organizacyjny III WTK młodzików i juniorów - 01.02.2020 r. Łucka ...
Komunikat organizacyjny MW Młodzików Młodszych+ DMW żaków - 05.09.2020r. Wola Osowinska...
Wykaz młodzików uprawnionych do gry w MW...
Wyniki DMW Młodzików ...
Wyniki I WTK młodzików - 21.09.2019r. Tomaszów Lubelski...
Wyniki II WTK Młodzików - 23.11.2019 Wola Osowinska..
Wyniki III WTK młodzików - 01.02.2020 Łucka...
Wyniki IMW Młodzików Młodszych - gra mieszana...
Wyniki IMW Młodzików Młodszych - gra podwójna...
Wyniki IMW Młodzików Młodszych - gra pojedyncza...
Wyniki MW - gra mieszana...
wYNIKI mw - GRA PODWÓJNA...
Wyniki MW - gra pojedyncza...
Komunikat org. II WTK młodzików - 23.11.2019 Wola Osowińska...
Komunikat org. IMW młodziczek i młodzików - 14.03.2020 r. Tomaszów Lubelski...
Komunikat org. IMW Skrzatów, Żaków, Młodzików i Juniorow+ elim. do IMP kadetów/ek - 29-30.08.2020r.
Wykaz młodziczek uprawnionych do gry w MW...
Wyniki DMW Młodziczek ...
Wyniki I WTK młodziczek - 21.09.2019r. Tomaszów Lubelski...
Wyniki II WTK Mlodziczek - 23.11.2019 Wola Osowinska..
Wyniki III WTK młodziczek - 01.02.2020 Łucka...
Wyniki IMW Młodziczek Młodszych - gra pojedyncza...
Wyniki IMW Młodziczek Młodszych - gra podwójna...
Wyniki MW - gra podwójna...
Wyniki MW - gra pojedyncza...
Komunikat organizacyjny I WTK kadetek i kadetów - Biłgoraj, 15.09.2019 r...
Komunikat organizacyjny II WTK kadetek i kadetów - 10.11.2019r. Tomaszów Lub...
Lista zgłoszeń kadetów do Elim. na MP...
MW kadetów - gry podwójne i mieszane - 07.03.2020 r. Wola Osowinska
Wyniki DMW Kadetów ...
Wyniki I WTK kadetów - 15.09.2019r. Biłgoraj...
Wyniki II WTK kadetów - 10.11.2019 r. Tomaszów Lub....
Wyniki III WTK kadetów - 02.02.2020 Łucka...
Wyniki IMW kadetów - 07.03.2020 r. Wola Osowińska...
Wyniki MW kadetów gra mieszana - 07.03.2020 r. Wola Osowińska...
Wyniki MW kadetów gra podwójna - 07.03.2020 r. Wola Osowińska...
Komunikat organizacyjny III WTK żaków i kadetów -02.02.2020 r. Łucka...
Komunikat organizacyjny IMW kadetek i kadetów - 07.03.2020 r. Wola Osowińsla..
Wyniki DMW Kadetek ...
Wyniki I WTK kadetek - 15.09.2019r. Biłgoraj...
Wyniki II WTK kadetek - 10.11.2019 r. Tomaszów Lub....
Wyniki III WTK kadetek - 02.02.2020 Łucka...
Wyniki IMW kadetek - 07.03.2020 r. Wola Osowińska...
Wyniki MW kadetek gra podwójna - 07.03.2020 r. Wola Osowińska...
JUNIORZY JUNIORKI SENIORZY SENIORKI
Komunikat organizacyjny DMW Skrzatów, Młodzików, Kadetów i Juniorów - 06.09.2020r. Wola Osowińsdka..
Komunikat organizacyjny I WTK młodzików i juniorów - 21.09.2019r. Tomaszów Lub...
Wykaz juniorów uprawnionych do gry w MW...
Wyniki DMW Juniorów ...
Wyniki I WTK juniorów - 21.09.2019r. Tomaszów Lubelski...
Wyniki II WTK Juniorów - 23.11.2019 Wola Osowińska...
Wyniki III WTK juniorów - 01.02.2020 Łucka...
Wyniki MW - gra mieszana...
Wyniki MW - gra podwójna...
Wyniki MW - gra pojedyncza...
Komunikat org. II WTK juniorów - 23.11.2019 Wola Osowińska...
Komunikat org. IMW juniorek i juniorów - 14.03.2020 r. Tomaszów Lubelski...
Komunikat organizacyjny III WTK młodzików i juniorów - 01.02.2020 r. Łucka ...
Wykaz juniorek uprawnionych do gry w MW...
Wyniki DMW Juniorek ...
Wyniki I WTK juniorek - 21.09.2019r. Tomaszów Lubelski...
Wyniki II WTK Juniorek - 23.11.2019 Wola Osowińska...
Wyniki III WTK juniorek - 01.02.2020 Łucka...
Wyniki MW - gra podwójna...
Wyniki MW - gra pojedyncza...
Komunikat organizacyjny I WTK seniorek i seniorów - Biłgoraj, 15.09.2019 r...
Komunikat organizacyjny II WTK seniorek i seniorów - 10.11.2019r. Tomaszów Lub...
Wyniki DMW młodzieżowców - 07.03.2020 r. Wola Osowińska...
Wyniki I WTK seniorów - 15.09.2019r. Biłgoraj...
Wyniki II WTK seniorów - 10.11.2019 r. Tomaszów Lub....
Wyniki III WTK seniorów - 05-01-2020 r. Wola Osowińska...
Wyniki IMW młodzieżowców - 07.03.2020 r. Wola Osowińska...
Wyniki IMW seniorów - 16.02.2020 r. Tomaszów Lub...
Wyniki MW młodzieżowców gra podwójna - 07.03./2020 r. Wola Osowińska...
Wyniki MW seniorek i seniorów - gry podwójne i mieszane - 16-02-2020 r. Tomaszów Lub...
Wyniki MW seniorów - gra mieszana 2020...
Wyniki MW seniorów - gra podwójna 2020...
Wyniki Pucharu Polski mężczyzn - 21-12-2019 Tomaszów Lub.
Komunikat org. III WTK seniorów - 05.01.2020 r. Wola Osowińska...
Komunikat organizacyjny Młodzieżowych MW - 07.03.2020 r. w Woli Osowińskiej...
Regulamin eliminacji wojewódzkich Pucharu Polski kobiet i mężczyzn - Tomaszów Lub. - 21.12.2019 r...
Regulamin IMW seniorów - 16.02.2020 r. Tomaszów Lub...
Wyniki I WTK seniorek - 15.09.2019r. Biłgoraj...
Wyniki II WTK seniorek - 10.11.2019 r. Tomaszów Lub....
Wyniki III WTK seniorek - 05-01-2020 r. Wola Osowińska...
Wyniki IMW seniorek - 16.02.2020 r. Tomaszów Lub...
Wyniki MW seniorek - gra podwójna 2020...
Wyniki Pucharu Polski kobiet - 21-12-2019 Tomaszów Lub.
I LIGA MĘŻCZYZN II LIGA KOBIET II LIGA MĘŻCZYZN
-Adresy klubów II ligi kobiet - sezon 2019/2020...
Imienne składy drużyn II ligi kobiet - sezon 2019/2020...
Regulamin rozgrywek II ligi kobiet i mężczyzn oraz III ligi mężczyzn na sezon 2019/2020...
Terminarz II ligi kobiet - II runda sezon 2019/2020...
Wzór protokołu meczu II i III ligi kobiet i mężczyzn...
Adresy klubów II ligi mężczyzn - sezon 2019/2020...
Imienne składy drużyn II ligi mężczyzn - sezon 2019/2020...
Regulamin rozgrywek II ligi kobiet i mężczyzn oraz III ligi mężczyzn na sezon 2019/2020...
Terminarz II ligi mężczyzn - I runda sezonu 2019/2020...
Terminarz II ligi mężczyzn - II runda sezon 2019/2020...
Wzór protokołu meczu II i III ligi kobiet i mężczyzn...
III LIGA KOBIET III LIGA MĘŻCZYZN IV LIGA MĘŻCZYZN PN IV LIGA MĘŻCZYZN PD
-Adresy klubów III ligi mężczyzn - sezon 2018/2019...
Imienne składy drużyn III ligi mężczyzn - sezon 2019/2020...
Regulamin rozgrywek II ligi kobiet i mężczyzn oraz III ligi mężczyzn na sezon 2019/2020...
Terminarz III ligi mężczyzn - II runda sezon 2019/2020...
Wzór protokołu meczu II i III ligi kobiet i mężczyzn...
-Adresy klubów IV ligi mężczyzn - sezon 2019/2020...
Imienne składy drużyn IV ligi mężczyzn - sezon 2019/2020...
Regulamin rozgrywek IV ligi mężczyzn na sezon 2019/2020...
Terminarz IV ligi mężczyzn - I runda sezonu 2019/2020...
Terminarz IV ligi mężczyzn - II runda sezon 2019/2020...
Wzór protokołu meczu IV ligi mężczyzn...
INNE IMPREZY
ADRESY KLUBÓW II LIGI MĘŻCZYZN - SEZON 2020/2021...
ADRESY KLUBÓW III LIGI MĘŻCZYZN - SEZON 2020/2021...
ADRESY KLUBÓW IV LIGI MĘŻCZYZN - SEZON 2020/2021...
ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA NA MMM W ŁUCCE - 24.10.2020r....
Ankieta epidemiologiczna na MW - 29-30.08.2020 r. w Woli Osowińskiej...
ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA NA MW DTU - ŁUCKA 10.10.2020r. - 24.10.2020r....
Druk o przetwarzaniu danych osobowych 2020...
Imienny skład druzyny II, III i IV ligi...
Imienny skład Kadr Wojewódzkich na 2020 rok...
Informacja dla klubów przed sezonem 2020/2021...
Kalendarz imprez LOZTS na sezon 2019/2020 r...
Karta zgłoszenia na DMW, Puchar Polski i DTU...
Karta zgłoszenia organizacji imprezy wojewódzkiej...
Karta zgłoszenia zawodników na WTK i MW...
Klasyfikacja końcowa eliminacji wojewódzkich Pucharu Polski - 21.12.2109 r. Tomaszów Lubelski...
Komunikat organizacyjny MW Drużyn Uczniowskich - 26.10.2019r. Łucka...
Komunikat z II Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar PZTS Kraśnik 19-10-2019r
Poradnik dla sędziów tenisa stołowego...
Potwierdzenie udziału w rozgrywkach II, III i IV ligi...
Regulamin rozgrywek indywidualnych LOZTS na sezon 2019/2020...
SKŁADY DRUŻYN II LIGI MĘŻCZYZN - SEZON 2020/2021...
SKŁADY DRUŻYN III LIGI MĘŻCZYZN - SEZON 2020/2021...
SKŁADY DRUŻYN IV LIGI MĘŻCZYZN - SEZON 2020/2021...
Sygnalizacje ręczne stosowane w meczu tenisa stołowego...
TERMINARZ II LIGI MĘŻCZYZN - SEZON 2020/2021...
TERMINARZ III LIGI MĘŻCZYZN - SEZON 2020/2021...
TERMINARZ IV LIGI MĘŻCZYZN - SEZON 2020/2021...
Wykaz Kadr Wojewódzkich powołanych w styczniu 2019 rok...
Wykaz młodzieżowców/ek uprawnionych do gry w Mistrzostwach Województwa w Woli Osowińskiej...
Wykaz sędziów , którzy uzyskali licencje na sezon 2019/2020...
Wyniki DM Turnieju Uczniowskiego - 26.10.2019r. Łucka...
Wyniki DMW w KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH w sezonie 2019/2020 - Wola Osowińska...
Wyniki IMW Młodzików Młodszych - CAŁOŚĆ - 05.09.2020r. Wola Osowińska.....
Wyniki Mistrzostw Województwa w grach podwójnych i mieszanych w sezonie 2019/2020 - Wola Osowińska..
Wyniki MW młodzieżowców (całość) - 07.03.2020 r. Wola Osowińska...
Zaproszenie na konferencję szkoleniową do Urzędu Marszałkowskiego...
Zestawienie klubów zgłoszonych do II, III i IV ligi sezonu 2020/2021...

WSTECZ