ZARZAD KLUBY GALERIA

LOZTS
tenis sto�owy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto�owy
ROZGRYWKI DRU�YNOWE
tenis sto�owy
Ciekawe strony o tenisie sto�owym
tenis sto�owy
Strona Polskiego Zwi�zku Tenisa Sto�owego
tenis sto�owy
Extraklasa M�czyzn Tenisa Sto�owego


SEZON SPORTOWY 2005/2006
5.07.2006 r. - Zakończenie Sezonu 2005/2006 - Dzwola /1/
5.07.2006 r. - Zakończenie Sezonu 2005/2006 - Dzwola /2/
24-25.06 2006 r. - Lubelszczyzna TOP 8 /1/
24-25.06 2006 r. - Lubelszczyzna TOP 8 /2/
24-25.06 2006 r. - Lubelszczyzna TOP 8 /3/
03-05.06 2006 r. - International Youth Cup - Hasselt - Belgia
Półfinały Mini Olympic Games - Lublin
Mini Olympic Games - Kocudza
Mistrzostwa Województwa Skrzatów
- Stróża -
Drużynowe Mistrzostwa Woj. Juniorów i Żaków
- Łucka -
Indywidualne Mistrzostwa Woj. Juniorów
- Lublin -
Drużynowe Mistrzostwa Woj. Kadetów i Młodzików
- Stróża -
III WTK Skrzatów
- Polichna -
III WTK Kadetów
- Trzydnik Duży -
Mistrzostwa Województwa Młodzików
- Łucka -
Eliminacje PS i PZTS
- Łucka -
Wojewódzkie Igrzyska w Drużynowym Tenisie Stołowym
- Szczebrzeszyn -
VI Olimpiada o Puchar Marszałka Województwa
- Kocudza -

WSTECZ