ZARZAD KLUBY GALERIA

LOZTS
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI DRU痀NOWE
tenis sto硂wy
Ciekawe strony o tenisie sto硂wym
tenis sto硂wy
Strona Polskiego Zwi眤ku Tenisa Sto硂wego
tenis sto硂wy
Extraklasa M昕czyzn Tenisa Sto硂wego


SEZON SPORTOWY 2005/2006
5.07.2006 r. - Zako馽zenie Sezonu 2005/2006 - Dzwola /1/
5.07.2006 r. - Zako馽zenie Sezonu 2005/2006 - Dzwola /2/
24-25.06 2006 r. - Lubelszczyzna TOP 8 /1/
24-25.06 2006 r. - Lubelszczyzna TOP 8 /2/
24-25.06 2006 r. - Lubelszczyzna TOP 8 /3/
03-05.06 2006 r. - International Youth Cup - Hasselt - Belgia
P蟪fina硑 Mini Olympic Games - Lublin
Mini Olympic Games - Kocudza
Mistrzostwa Wojew骴ztwa Skrzat體
- Str罂a -
Dru縴nowe Mistrzostwa Woj. Junior體 i 痑k體
- cka -
Indywidualne Mistrzostwa Woj. Junior體
- Lublin -
Dru縴nowe Mistrzostwa Woj. Kadet體 i M硂dzik體
- Str罂a -
III WTK Skrzat體
- Polichna -
III WTK Kadet體
- Trzydnik Du縴 -
Mistrzostwa Wojew骴ztwa M硂dzik體
- cka -
Eliminacje PS i PZTS
- cka -
Wojew骴zkie Igrzyska w Dru縴nowym Tenisie Sto硂wym
- Szczebrzeszyn -
VI Olimpiada o Puchar Marsza砶a Wojew骴ztwa
- Kocudza -

WSTECZ