ZARZAD KLUBY GALERIA

LOZTS
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI DRU痀NOWE
tenis sto硂wy
Ciekawe strony o tenisie sto硂wym
tenis sto硂wy
Strona Polskiego Zwi眤ku Tenisa Sto硂wego
tenis sto硂wy
Extraklasa M昕czyzn Tenisa Sto硂wego

SEZON 2018/2019

SKRZACI SKRZATKI 疉CY 疉CZKI
-- --
MDZICY MDZICZKI KADECI KADETKI
----
JUNIORZY JUNIORKI SENIORZY SENIORKI
----
I LIGA M石CZYZN II LIGA KOBIET II LIGA M石CZYZN
---
III LIGA KOBIET III LIGA M石CZYZN IV LIGA M石CZYZN -
----
INNE IMPREZY
Informacja dla klub體 przed sezonem 2019/2020...
Jak zorganizowa klub sportowy od sezonu 2019/2020...
Karta zg硂szenia dru縴n do udzia硊 w DMW, Pucharze Polski i DTU w sezonie 2019/2020...
Karta zg硂szenia organizacji imprezy wojew骴zkiej w sezonie 2019/2020......
Karta zg硂szenia zawodnik體 do udzia硊 w WTK i MW w sezonie 2019/2020...
Poradnik dla s阣zi體 tenisa sto硂wego...
Potwierdzenie udzia硊 w rozgrywkach II, III i IV ligi w sezonie 2019/2020...
Sygnalizacje r阠zne stosowane w meczu tenisa sto硂wego...
Zestawienie klub體 zg硂szonych do gry w II, III i IV lidze w sezonie 2019/2020...