ZARZAD KLUBY GALERIA

LOZTS
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI DRU痀NOWE
tenis sto硂wy
Ciekawe strony o tenisie sto硂wym
tenis sto硂wy
Strona Polskiego Zwi眤ku Tenisa Sto硂wego
tenis sto硂wy
Extraklasa M昕czyzn Tenisa Sto硂wego

SEZON 2018/2019

SKRZACI SKRZATKI 疉CY 疉CZKI
Klasyfikacja generalna skrzat體 po sezonie 2017/2018...
Klasyfikacja generalna skrzatek po sezonie 2017/2018...
Klasyfikacja ko馽owa 縜k體 po sezonie 2017/2018...
Klasyfikacja ko馽owa 縜czek po sezonie 2017/2018...
MDZICY MDZICZKI KADECI KADETKI
Klasyfikacja ko馽owa m硂dzik體 po sezonie 2017/2018...
Klasyfikacja ko馽owa m硂dziczek po sezonie 2017/2018...
Klasyfikacja ko馽owa kadet體 po sezonie 2017/2018...
Klasyfikacja ko馽owa kadetek po sezonie 2017/2018...
JUNIORZY JUNIORKI SENIORZY SENIORKI
Klasyfikacja ko馽owa junior體 po sezonie 2017/2018...
Klasyfikacja ko馽owa juniorek po sezonie 2017/2018...
Klasyfikacja ko馽owa senior體 po sezonie 2017/2018...
Klasyfikacja ko馽owa seniorek po sezonie 2017/2018...
I LIGA M石CZYZN II LIGA KOBIET II LIGA M石CZYZN
---
III LIGA KOBIET III LIGA M石CZYZN IV LIGA M石CZYZN PN IV LIGA M石CZYZN PD
----
INNE IMPREZY
Imienny sk砤d dry縴n ligowych w sezonie 2018/2019...
Informacja dla klub體 przed sezonem 2018/2019...
Jak zorganizowac klub tenisa sto硂wego...
Karta zg硂szenia na DMW, Puchar Polski i DTU - 2018/2019..
Karta zg硂szenia organizacji imprezy wojew骴zkiej w sezonie 2018/2019...
Karta zg硂szenia zawodnik體 na WTK/MW - sezon 2018/2019...
O秝iadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - 2018
Zestawienie klub體 uprawnionych do gry w sezonie 2018/2019...
Zg硂szenie do rozgrywek II, III i IV ligi - sezon 2018/2019...