ZARZAD KLUBY GALERIA

LOZTS
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI DRU痀NOWE
tenis sto硂wy
Ciekawe strony o tenisie sto硂wym
tenis sto硂wy
Strona Polskiego Zwi眤ku Tenisa Sto硂wego
tenis sto硂wy
Extraklasa M昕czyzn Tenisa Sto硂wego

SEZON 2017/2018

SKRZACI SKRZATKI 疉CY 疉CZKI
Klasyfikacja ko馽owa skrzat體 po sezonie 2016/2017 - do losowania na I WTK...
Klasyfikacja ko馽owa skrzatek po sezonie 2016/2017 - do losowania na I WTK...
Klasyfikacja ko馽owa 縜k體 po sezonie 2016/2017 - do losowania na I WTK...
Klasyfikacja ko馽owa 縜czek po sezonie 2016/2017 - do losowania na I WTK...
MDZICY MDZICZKI KADECI KADETKI
Klasyfikacja ko馽owa m硂dzik體 po sezonie 2016/2017 - do losowania..
Klasyfikacja ko馽owa m硂dziczek po sezonie 2016/2017 - do losowania...
Klasyfikacja ko馽owa kadet體 po sezonie 2016/2017 - do losowania..
Klasyfikacja ko馽owa kadetek po sezonie 2016/2017 - do losowania na I WTK...
JUNIORZY JUNIORKI SENIORZY SENIORKI
Klasyfikacja ko馽owa junior體 po sezonie 2016/2017 - do losowania na I WTK...
Klasyfikacja ko馽owa juniorek po sezonie 2016/2017 - do losowania na I WTK...
Klasyfikacja ko馽owa senior體 po sezonie 2016/2017 - do losowania na I WTK...
Klasyfikacja ko馽owa seniorek po sezonie 2016/2017 - do losowania na I WTK...
I LIGA M石CZYZN II LIGA KOBIET II LIGA M石CZYZN
---
III LIGA KOBIET III LIGA M石CZYZN IV LIGA M石CZYZN PN IV LIGA M石CZYZN PD
----
INNE IMPREZY
Imienny sk砤d druzyny II i III ligi m昕czyzn i kobiet - sezon 2017/2018...
Imienny sk砤d druzyny IV ligi m昕czyzn - sezon 2017/2018...
Informacja dla klub體 przed sezonem 2017/2018...
Karta zg硂szenia dru縴ny do rozgrywek II, III i IV ligi na sezon 2017/2018...
Karta zg硂szenia na DMW , Puchar Polski i DTU w sezonie 2017/2018...
Karta zg硂szenia na zawody WTK i MW zawodnik體 w sezonie 2017/2018...
Karta zg硂szenia organizacji imprezy wojew骴zkiej w sezonie 2017/2018...
Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych...
Poradnik dla s阣zi體 tenisa sto硂wego 2017-2018...
Projekt kalendarza imprez i regulaminy rozgrywek - 2017/2018...
Projekt regulaminu III ligi kobiet i IV ligi m昕czyzn - sezon 2017/2018...
Projekt regulaminu rozgrywek dru縴nowych II ligi kobiet i m昕czyzn - sezon 2017/2018...
Projekt regulaminu rozgrywek indywidualnych na sezon 2017/2018...
Wyci眊 z Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018...
Wykaz zespo丑w uprawnionych do rozgrywek w sezonie 2017-2018...