zarz眃 kluby galeria
LOZTS
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI DRU痀NOWE
tenis sto硂wy
Ciekawe strony o tenisie sto硂wym
tenis sto硂wy
Strona Polskiego Zwi眤ku Tenisa Sto硂wego


KOMUNIKATY DO DRUKU 2006/2007

SKRZACI SKRZATKI 疉CY 疉CZKI
III WTK - wyniki
Klubowa klasyfikacja sezonu 2007/2008
Ko馽owa klasyfikacja sezonu 2007/2008
MW - gra podw骿na 2008
III WTK - wyniki
Klasyfikacja ko馽owa sezonu 2007-2008
Klubowa klasyfikacja sezonu 2007-2008
MW - gra podw骿na 2008
DMW - wyniki 2008
Klubowa klasyfikacja ko馽owa 2007/2008
Ko馽owa klasyfikacja sezonu 2007/2008
MOG - wyniki
MW - gra podw骿na 2008
WYNIKI TOP 8
Klubowa klasyfikacja sezonu 2007/2008
Ko馽owa klasyfikacja sezonu 2007/2008
MW - gra podw骿na 2008
WYNIKI TOP 8
MDZICY MDZICZKI KADECI KADETKI
DMW - wyniki
II WTK - wyniki
III WTK - wyniki
Klasyfikacja ko馽owa sezonu 2007/2008
Klasyfikacja po I WTK i OTK
Klasyfikacja po II WTK i OTK
Klubowa klasyfikacja sezonu 2007/2008
MMM - wyniki z Bia砮gostoku 17.05.2008r.
MW - gra poj. wyniki
MW - wyniki gier podw骿nych
MW -wyniki gier mieszanych
WYNIKI TOP - 8
Wyniki dru縴nowe p蟪fina硊 w Ciechanowie
DMW - wyniki
II WTK - wyniki
III WTK - wyniki
Klasyfikacja ko馽owa sezonu 2007/2008
Klasyfikacja ko馽owa sezonu 2007/2008 po korekcie
Klasyfikacja po I WTK i OTK
Klasyfikacja po II WTK i OTK
Klubowa klasyfikacja sezonu 2007/2008
MMM - wyniki zBia砮gostoku 17.05.2008r.
MW - gra poj. wyniki
MW - wyniki gier podw骿nych
WYNIK TOP - 8
Wyniki dru縴nowe p蟪fina硊 w Ciechanowie
Wyniki indywidualne p蟪fina硊 w Ciechanowie - wszystki kategorie
DMW - wyniki
Klasyfikacja po I WTK i OTK
Klasyfikacja po II WTK i OTK
Klubowa klasyfikacja sezonu 2007/2008
Ko馽owa klasyfikacja sezonu 2007/2008
Ko馽owa klasyfikacja sezonu 2007/2008 - po korekcie
MW - gra mieszana
MW - gra podw骿na
MW - gra pojedyncza
Wyniki III WTK
WYNIKI TOP 8
Wyniki dru縴nowe p蟪fina硊 w Ciechanowie
Wyniki II WTK
DWM - wyniki
Klasyfikacja po I WTK i OTK
Klasyfikacja po II WTK i OTK
Klasyfikacjako馽owa sezonu 2007/2008 - po korekcie
Klubowa klasyfikacja sezonu 2007/2008
Ko馽owa klasyfikacja sezonu 2007/2008
MW - gra pojedyncza
MW - gra podw骿na
WYNIK TOP 8
Wyniki III WTK
Wyniki dru縴nowe p蟪fina硊 w Ciechanowie
Wyniki II WTK
JUNIORZY JUNIORKI SENIORZY SENIORKI
DMW 2008 - wyniki
II WTK junior體 - wyniki
Klasyfikacja ko馽owa sezonu 2007/2008
Klasyfikacja po 2 WTK i OTK
Klasyfikacja po I WTK i OTK
Klubowa klasyfikacja sezonu 2007/2008
MW gra pojedyncza - wyniki 2008
MW - gra mieszana 2008
MW - gra podw骿na 2008
WYNIKI TOP - 8
Wyniki dru縴nowe p蟪fina硊 w Ciechanowie
II WTK juniorek - wyniki
Klasyfikacja klubowa sezonu 2007/2008
Klasyfikacja ko馽owa sezonu 2007/2008
Klasyfikacja po 2 WTK i OTK
Klasyfikacja po I WTK i OTK
MW - gra podw骿na 2008
MW gra pojedyncza - wyniki 2008
WYNIKI TOP - 8
Wyniki dru縴nowe p蟪fina硊 w Ciechanowie
Klasyfikacja po 2 WTK i OTK
Klasyfikacja generalna klub體 sezon 2007-2008
Klasyfikacja klubowa m昕czyzn sezon 2007/2008
Klasyfikacja ko馽owa sezonu 2007/2008
Klasyfikacja po 3 WTK i OTK
Klasyfikacja po I WTK i OTK
Klubowa klasyfikacja sezonu 2007/2008
Klubowa klasyfikacja sezonu 2007/2008
MW senior體 - gra mieszana
MW senior體 - gra pojedyncza
MW senior體 - gry podw骿ne
M丑dzie縪we mistrzostwa woj. - gra mieszana
M硂dzie縪we mistrzostwa woj. - gra podw骿na
M硂dzie縪we mistrzostwa woj. - gra poj.
Wyniki II WTK
Aktualne wyniki po 2 WTK i OTK
Klasyfikacja ko馽owa sezonu 2007/2008
Klasyfikacja po 3 WTK i 3 OTK
Klasyfikacja po I WTK i OTK
Klasyfikacja 潮czna kobiet sezon 2007-2008
Klubowa klasyfikacja sezonu 2007/2008
MW seniorek - gra podw骿na
MW seniorek - gra pojedyncza
M硂dzie縪we mistrzostwa woj. - gra podw骿na
M硂dzie縪we mistrzostwa woj. -gra pojedyncza
Wyniki II WTK
I LIGA M石CZYZN II LIGA KOBIET II LIGA M石CZYZN
Tabela i aktualne wyniki
Aktualne wyniki
Komunikat nr 16
Tabela i aktualne wyniki
Terninarz i wyniki po I rundzie
III LIGA KOBIET III LIGA M石CZYZN IV LIGA M石CZYZN PN IV LIGA M石CZYZN PD
Tabela ko馽owa
Ko馽owe wyniki III ligi
Wyniki barazy o iii lige - 2008
Tabela i aktualne wyniki
Tabela i aktualne wyniki
INNE IMPREZY
1/2 fina硊 MOG - Kocudza 2008
Elim. woj. Pucharu Polski 2007-2008
Eliminacje wojew骴zkie Pucharu Polski
II Memoria A. Grubby - wyniki
II mistrzostwa Tarnogrodu o Puchar Burmistrza
Inauguracja sezonu 2007-2008 - wyniki
Kadra na ob髗 do Nowego Targu - 2008( kadeci i juniorzy)
Klasy sportowe 2007-2008
Klasy sportowe 2006-2007
Komunikat organizacyjny "Lubelszczyzna 2007"
Regulamin MW weteran體
VIII Olimpiada o Puchar Marsza砶a Wojew骴ztwa
VIII Olimpiada o Puchar Marsza砶a Wojew骴ztwa - Kocudza 2008
Wykaz kadry m硂dzik體 powo砤nych na ob髗 do Nowego Targu 14-23.01.2008r.
Wyniki DMW UKS
Wyniki III Grand Prix LZS - Wola Osowi駍ka - 30.03.2008r.
Wyniki p蟪fina硊 do I OTK m硂dzik體,kadet體 i junior體
Wyniki p蟪fina硊 UKS-體

WSTECZlozts