ZARZAD KLUBY GALERIA

LUBELSKI OKR蔊OWY ZWIEK TENISA STOWEGO - SKDY DRU痀N - III LIGI M石CZYZN
LOZTS
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI DRU痀NOWE
tenis sto硂wy
Ciekawe strony o tenisie sto硂wym
tenis sto硂wy
Strona Polskiego Zwi眤ku Tenisa Sto硂wego
tenis sto硂wy
Extraklasa M昕czyzn Tenisa Sto硂wego

III LIGA M石CZYZN

KS CKFiS Be晨yce
1. Plewik Mi硂sz
2. Ko硂dziejczyk Jacek
3. Chemperek Micha
4. Krzak Piotr
5. Str罂ak Piotr
6. Gorgol Rados砤w
7. Plis Jan

KS Sok蟪 Zwierzyniec
1. Bratkowski Robert
2. Godzisz Daniel
3. Szczecki Jacek
4. Dziuba Waldemar
5. Wieczorek Patryk
6. Furlepa Edward
7. Antosz Adrian
8. Godzisz Miko砤j
9. Bury Kamil
10. Pijanowski Marcin

KTS Topspin Kur體
1. Go酬biowski Kamil
2. Moszczy駍ki Krzysztof
3. Jasiocha Sylwester
4. Bigaj Leszek
5. Ciurkowski Tomasz
6. Adamczyk Piotr
7. Skrz阾a S砤womir

LUKS K硂s II Wola Skromowska
1. Kostecki Patryk
2. Olek Krzysztof
3. Krasucki Maciej
4. Drewienkowski Rados砤w
5. Siwek Krzysztof
6. K阷a Robert
7. Stachyra Adrian
8. Mitura Tomasz
9. Gajda Filip
10. Wasilewski Mariusz
11. Aftyka Bartosz
12. edzi駍ki Przemys砤w
13. Duszy駍ki Micha
14. Pawlas Pawe
15. Karwowski Marcin

MKS MOW Pu砤wy
1. CHudzik kasz
2. St阷niak Jerzy
3. Matraszek Emil
4. Gawidziel Leszek
5. Bocian Piotr
6. Matraszek Piotr
7. Domagalski Cezary
8. Wasiak Mateusz
9. Staszczyk Szymon
10. Koral Dawid

MLKS Wola Sernicka
1. Marzec Dawid
2. W硂darczyk Tomasz
3. Kowalik Jakub
4. Wasil Bogdan
5. Jankowski Stanis砤w
6. Karczmarz J髗ef
7. Mac硂wski `Mariusz
8. Waga Jakub

MLKTS LOB D阞lin
1. Sidoruk Tadeusz
2. Siero Miko砤j
3. Jankowski Piotr
4. G髍ka Andrzej
5. Piwo駍ki Jerzy
6. Gzubicki Rafa
7. Zieli駍ki Tomasz
8. Kucharski Micha
9. Brzozowski Kamil

TUKS Sok-Mech Tomasz體 Lub.
1. Racha駍ki Artur
2. Biszczanik Tomasz
3. Margol Patryk
4. Miecznik Grzegorz
5. Brzyski Bartosz
6. Sieradzki Robert
7. Bartosik Sylwester
8. Biszczanik Rafa
9. Okruch Adria
10. Czop Krystian
11. Michalski Bartosz
12. Brodacki Daniel
13. Okruch Janusz
14. Koper Andrzej

UKS Baczy駍ki Bia砤 Podlaska
1. Kroszczy駍ki Marcin
2. Borodziuk Mateusz
3. Chojnowski Kamil
4. Chwedoruk Konrad
5. Nankiewicz Marcin
6. Naumiuk kasz
7. Nowosielski Jaros砤w

UKS Grot-Micha II Werbkowice
1. Kisielewicz Daniel
2. Torba Roman
3. Litwin Szymon
4. Bednarz Patryk
5. Ferens B砤縠j
6. Szala Filip
7. Augustynek Krzysztof
8. Rafalski Piotr
9. S硊pski Tomasz
10. Korol Jakub
11. Misiarz Pawe
12. Pachla Andrzej
13. Jarosz kasz
14. Knysz Rafa
15. Wyskiel Patryk

UKS 痑czek Fajs砤wice
1. Suszek Pawe
2. Surma Marcin
3. idnik Bart硂miej
4. Szymaniak Jakub
5. Pi髍kowski Piotr
6. Korzeniowski Konrad
7. Bochniarz Tadeusz
8. Szewczak Weronika
9. Tymicka Kinga
10. Salecki Krzysztof
11. Tylec Nikodem
12. Baran Daniel

UMKS Bi砱oraj
1. Ma砮k S砤womir
2. Szymanik Jacek
3. Iwa馽zuk Miros砤w
4. Go砤wski Leszek
5. St阷niak Janusz

WSTECZ