ZARZAD KLUBY GALERIA

LUBELSKI OKR蔊OWY ZWIEK TENISA STOWEGO - SKDY DRU痀N - II LIGI M石CZYZN
LOZTS
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI DRU痀NOWE
tenis sto硂wy
Ciekawe strony o tenisie sto硂wym
tenis sto硂wy
Strona Polskiego Zwi眤ku Tenisa Sto硂wego
tenis sto硂wy
Extraklasa M昕czyzn Tenisa Sto硂wego

II LIGA M石CZYZN

ATS Lublin
1. Zi阞a Marek
2. Warda Mateusz
3. Chrze禼ian Rados砤w
4. Nowak Emil
5. Rogala Hubert
6. Warpas B砤縠j
7. Szewczuk Micha
8. G硂winkowski Kamil
9. Modrzejewski Szymon

KS Heksa Niedrzwica Du縜
1. Bielecki Patryk
2. S硂mka Tomasz
3. Bielecki Robert
4. S硂mka Artur
5. Kiciak Bartosz
6. Maci眊 Dominik

KS Ogniwo Che砿
1. Jurewicz Mateusz
2. Widy駍ki Pawe
3. Majewski Tomasz
4. Kubajka Adrian
5. Koz硂wski Jacek
6. Czury硂wicz Tomasz
7. Widy駍ki Janusz
8. Strycharczuk Szymon

KS Sygna Meblohurt I Lublin
1. Piechnik Roman
2. Kleczkowski Adam
3. Dzioba Wojciech
4. Zdybel Stanis砤w
5. Wo糿iak Kacper
6. Lalak Sylwester
7. Kleczkowski Kamil

KS Sygna Meblohurt II Lublin
1. Maruszczak Jaros砤w
2. Pawelec Filip
3. P砤chta Norbert
4. P阫ala Kacper
5. P砤chta Kamil
6. Tkaczyk Bartosz
7. Ko砤cz Jacek

KSGCH K硂s Che砿
1. ty駍ki Wojciech
2. Chrzanowski Marcin
3. Linde Piotr
4. Rymczuk Zbigniew
5. Podko Mateusz
6. Lasota Krzysztof
7. Witnicki Konrad
8. Podko Piotr
9. Rymczuk Nikola

LUKS K硂s I Wola Skromowska
1. Kostecki Patryk
2. Olek Krzysztof
3. Krasucki Maciej
4. Drewienkowski Rados砤w
5. Siwek Krzysztof
6. K阷a Robert
7. Stachyra Adrian
8. Mitura Tomasz
9. Gajda Filip
10. Wasilewski Mariusz
11. Aftyka Bartosz
12. edzi駍ki Przemys砤w
13. Duszy駍ki Micha
14. Pawlas Pawe
15. Karwowski Marcin

MKS Lewart I Lubart體
1. Kowalczyk Bartosz
2. Sagan Jakub
3. J蠹wiak Norbert
4. Drzewiecki kasz
5. Jaszczuk Marcin
6. Paw硂wski Andrzej
7. Borz阠ki Damian
8. Paw硂wski Rafsa
9. Kozio Wiktor
10. W骿towicz Bartosz
11. Drzewiecki Jakub
12. Karczmarz Maksymiljan
13. Kondracki B砤縠j
14. Zgierski Andrzej

SMS W硂dawa
1. W硂szek Sylwester
2. Hamziuk Kamil
3. Bieli駍ki Kacper
4. Zguczy駍ki Szymon
5. Zguczy駍ki Jakub
6. Maci眊 Kacper
7. Zawadewicz Rados砤w
8. Skrzypek Marcin
9. Grzywna Szymon
10. Zawadewicz Bartosz

UKS Grot-Micha I Werbkowice
1. Kisielewicz Daniel
2. Torba Roman
3. Litwin Szymon
4. Bednarz Patryk
5. Ferens B砤縠j
6. Szala Filip
7. Augustynek Krzysztof
8. Rafalski Piotr
9. S硊pski Tomasz
10. Korol Jakub
11. Misiarz Pawe
12. Pachla Andrzej
13. Jarosz kasz
14. Knysz Rafa
15. `Wyskiel Patryk

UKS Wola Osowi駍ka
1. Baran Robert
2. Bernat kasz
3. Wardzy駍ki Marian
4. Powro糿ik Przemys砤w
5. Kulik Marek
6. Mateusiak Krystian
7. Bernat Adrian

UPKS B酬kitni Leopold體
1. Grzyb Marcin
2. Gawryo砮k Pawe
3. Kaznowski Marcin
4. Ku糾iak Zbigniew
5. Cio砮k Dariusz

WSTECZ