ZARZAD KLUBY GALERIA

LUBELSKI OKR蔊OWY ZWIEK TENISA STOWEGO - SKDY DRU痀N - III LIGI M石CZYZN
LOZTS
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI DRU痀NOWE
tenis sto硂wy
Ciekawe strony o tenisie sto硂wym
tenis sto硂wy
Strona Polskiego Zwi眤ku Tenisa Sto硂wego
tenis sto硂wy
Extraklasa M昕czyzn Tenisa Sto硂wego

III LIGA M石CZYZN PO I RUNDZIE

KS CKFiS Be晨yce
1. Ko硂dziejczyk Jacek
2. Plewik Mi硂sz
3. Plis Jan
4. Krzak Piotr
5. Gorgol Rados砤w
6. Chemperek Micha
7. Str罂ak Piotr

KS Sok蟪 Zwierzyniec
1. Godzisz Daniel
2. Szczecki Jacek
3. Dziuba Waldemar
4. Furlepa Edward
5. Bury Kamil
6. Antosz Adrian
7. Bratkowski Robert
8. Godzisz Miko砤j
9. Wieczorek Patryk

KTS Topspin Kur體
1. Moszczy駍ki Krzysztof
2. Go酬biowski Kamil
3. Bigaj Leszek
4. Jasiocha Sylwester
5. Ciurkowski Tomasz
6. Adamczyk Piotr
7. Skrz阾a S砤womir

LUKS K硂s II Wola Skromowska
1. Pawlas Pawe
2. Stachyra Adrian
3. Wasilewski Mariusz
4. Drewienkowski Rados砤w
5. Kostecki Patryk
6. Krasucki Maciej
7. Gajda Filip
8. Duszy駍ki Micha
9. Mitura Tomasz
10. Aftyka Bartosz
11. Karwowski Marcin
12. K阷a Robert
13. Olek Krzysztof
14. Siwek Krzysztof
15. edzi駍ki Przemys砤w

MKS MOW Pu砤wy
1. St阷niak Jerzy
2. Domagalski Cezary
3. Gawidziel Leszek
4. Matraszek Emil
5. Bocian Piotr
6. CHudzik kasz
7. Koral Dawid
8. Matraszek Piotr
9. Staszczyk Szymon
10. Wasiak Mateusz

MLKS Wola Sernicka
1. W硂darczyk Tomasz
2. Wasil Bogdan
3. Kowalik Jakub
4. Marzec Dawid
5. Jankowski Stanis砤w
6. Karczmarz J髗ef
7. Mac硂wski `Mariusz
8. Waga Jakub

MLKTS LOB D阞lin
1. Sidoruk Tadeusz
2. Gzubicki Rafa
3. Siero Miko砤j
4. G髍ka Andrzej
5. Piwo駍ki Jerzy
6. Brzozowski Kamil
7. Jankowski Piotr
8. Kucharski Micha
9. Zieli駍ki Tomasz

TUKS Sok-Mech Tomasz體 Lub.
1. Racha駍ki Artur
2. Biszczanik Tomasz
3. Brzyski Bartosz
4. Biszczanik Rafa
5. Koper Andrzej
6. Sieradzki Robert
7. Okruch Adria
8. Bartosik Sylwester
9. Brodacki Daniel
10. Czop Krystian
11. Margol Patryk
12. Michalski Bartosz
13. Miecznik Grzegorz
14. Okruch Janusz

UKS Baczy駍ki Bia砤 Podlaska
1. Naumiuk kasz
2. Kroszczy駍ki Marcin
3. Borodziuk Mateusz
4. Nowosielski Jaros砤w
5. Chwedoruk Konrad
6. Chojnowski Kamil
7. Nankiewicz Marcin

UKS Grot-Micha II Werbkowice
1. S硊pski Tomasz
2. Misiarz Pawe
3. Jarosz kasz
4. `Wyskiel Patryk
5. Rafalski Piotr
6. Pachla Andrzej
7. Korol Jakub
8. Augustynek Krzysztof
9. Bednarz Patryk
10. Ferens B砤縠j
11. Kisielewicz Daniel
12. Knysz Rafa
13. Litwin Szymon
14. Szala Filip
15. Torba Roman

UKS 痑czek Fajs砤wice
1. Surma Marcin
2. Suszek Pawe
3. Szymaniak Jakub
4. Pi髍kowski Piotr
5. Salecka Krzysztof
6. Baran Daniel
7. Bochniarz Tadeusz
8. Korzeniowski Konrad
9. Szewczak Weronika
10. idnik Bart硂miej
11. Tylec Nikodem
12. Tymicka Kinga

UMKS Bi砱oraj
1. Ma砮k S砤womir
2. Iwa馽zuk Miros砤w
3. Go砤wski Leszek
4. Szymanik Jacek
5. St阷niak Janusz

WSTECZ