ZARZAD KLUBY GALERIA

LUBELSKI OKR蔊OWY ZWIEK TENISA STOWEGO - SKDY DRU痀N - II LIGI M石CZYZN
LOZTS
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto硂wy
ROZGRYWKI DRU痀NOWE
tenis sto硂wy
Ciekawe strony o tenisie sto硂wym
tenis sto硂wy
Strona Polskiego Zwi眤ku Tenisa Sto硂wego
tenis sto硂wy
Extraklasa M昕czyzn Tenisa Sto硂wego

II LIGA M石CZYZN PO I RUNDZIE

ATS Lublin
1. Chrze禼ian Rados砤w
2. Warda Mateusz
3. Zi阞a Marek
4. Warpas B砤縠j
5. Rogala Hubert
6. Szewczuk Micha
7. G硂winkowski Kamil
8. Modrzejewski Szymon
9. Nowak Emil

KS Heksa Niedrzwica Du縜
1. S硂mka Tomasz
2. Bielecki Patryk
3. Kiciak Bartosz
4. Maci眊 Dominik
5. Bielecki Robert
6. S硂mka Artur

KS Ogniwo Che砿
1. Jurewicz Mateusz
2. Widy駍ki Pawe
3. Majewski Tomasz
4. Koz硂wski Jacek
5. Widy駍ki Janusz
6. Kubajka Adrian
7. Czury硂wicz Tomasz
8. Strycharczuk Szymon

KS Sygna Meblohurt I Lublin
1. Kleczkowski Adam
2. Lalak Sylwester
3. Piechnik Roman
4. Dzioba Wojciech
5. Zdybel Stanis砤w
6. Kleczkowski Kamil
7. Wo糿iak Kacper

KS Sygna Meblohurt II Lublin
1. P砤chta Norbert
2. Maruszczak Jaros砤w
3. Pawelec Filip
4. P阫ala Kacper
5. P砤chta Kamil
6. Ko砤cz Jacek
7. Tkaczyk Bartosz

KSGCH K硂s Che砿
1. ty駍ki Wojciech
2. Linde Piotr
3. Rymczuk Zbigniew
4. Podko Mateusz
5. Chrzanowski Marcin
6. Lasota Krzysztof
7. Podko Piotr
8. Rymczuk Nikola
9. Witnicki Konrad

LUKS K硂s I Wola Skromowska
1. Olek Krzysztof
2. Drewienkowski Rados砤w
3. Krasucki Maciej
4. Kostecki Patryk
5. Wasilewski Mariusz
6. Gajda Filip
7. Stachyra Adrian
8. Aftyka Bartosz
9. Duszy駍ki Micha
10. Karwowski Marcin
11. K阷a Robert
12. Mitura Tomasz
13. Pawlas Pawe
14. Siwek Krzysztof
15. edzi駍ki Przemys砤w

MKS Lewart I Lubart體
1. J蠹wiak Norbert
2. Sagan Jakub
3. Kowalczyk Bartosz
4. Drzewiecki kasz
5. Jaszczuk Marcin
6. Borz阠ki Damian
7. Drzewiecki Jakub
8. Karczmarz Maksymiljan
9. Kondracki B砤縠j
10. Kozio Wiktor
11. Paw硂wski Rafsa
12. Paw硂wski Andrzej
13. W骿towicz Bartosz
14. Zgierski Andrzej

SMS W硂dawa
1. Zguczy駍ki Szymon
2. Zguczy駍ki Jakub
3. Hamziuk Kamil
4. W硂szek Sylwester
5. Maci眊 Kacper
6. Zawadewicz Rados砤w
7. Bieli駍ki Kacper
8. Grzywna Szymon
9. Przybys砤wski Bartosz
10. Skrzypek Marcin
11. Zawadewicz Bartosz

UKS Grot-Micha I Werbkowice
1. Torba Roman
2. Ferens B砤縠j
3. Bednarz Patryk
4. Kisielewicz Daniel
5. Rafalski Piotr
6. `Wyskiel Patryk
7. Augustynek Krzysztof
8. Jarosz kasz
9. Knysz Rafa
10. Korol Jakub
11. Litwin Szymon
12. Misiarz Pawe
13. Pachla Andrzej
14. S硊pski Tomasz
15. Szala Filip

UKS Wola Osowi駍ka
1. Baran Robert
2. Wardzy駍ki Marian
3. Powro糿ik Przemys砤w
4. Bernat kasz
5. Bernat Adrian
6. Kulik Marek
7. Mateusiak Krystian

UPKS B酬kitni Leopold體
1. Kaznowski Marcin
2. Grzyb Marcin
3. Gawryo砮k Pawe
4. Ku糾iak Zbigniew
5. Cio砮k Dariusz

WSTECZ