ZARZAD KLUBY GALERIA

lozts
LOZTS
tenis sto�owy
ROZGRYWKI INDYWIDUALNE
tenis sto�owy
ROZGRYWKI DRU�YNOWE
tenis sto�owy
Ciekawe strony o tenisie sto�owym
tenis sto�owy
Strona Polskiego Zwi�zku Tenisa Sto�owego
tenis sto�owy
Extraklasa M�czyzn Tenisa Sto�owego
tenis sto�owy
AKTUALNO�CI
 
tenis sto�owy Aktualne informacje dla klubw LOZTS...
27.08.2021
W dniu 26 sierpnia 2021 r. odbyo si Zebranie Zarzdu LOZTS. Omwiono sprawy biece i letni obz sportowy KW, ktry przebiega bez adnych niespodzianek i w sportowej atmosferze.
Zatwierdzono regulaminy na rozpoczty ju sezon, ktre znajduj si w KOMUNIKATACH DO DRUKU - INNE IMPREZY. Uwzgldniono wnioski klubw.
Ze wzgldu na zmiany w kalendarzu PZTS drugich GPP terminy imprez na padziernik - grudzie bd podane po 15 wrzenia.
Rozgrywki ligowe planujemy rozpocz 26 wrzenia 2021r. (prosz o terminowe dostarczenie wszystkich dokumentw zwizanych z rozgrywkami ligowymi)
W NDTS dzieci szk podstawowych (BEZ LICENCJI) poza akami I-go WTK bd przechodziy "cieki sprawnoci sportowej" - nie bd uczestniczy w WTK. Zgoszenia na maila lozts.poczta@onet.pl lub w dniu imprezy.
Odrbnie dla akw jako "modych profesjonalistw" poza WTK bd przeprowadzone gry i zabawy z upominkami.
Podczas NDTS o godz. 15,00 rozegrany bdzie turniej OPEN (weterani i modsi). Zgoszenia prosz skada mailem do rody (1.IX.2021 do godz. 18,00). W dniu zawodw bdzie moliwo zgaszania tylko na zasadzie dopisania do tabeli.
Prezes LOZTS Dariusz Wierzchowski
tenis sto�owy
tenis sto�owy Polski Zwizek Tenisa Stoowego - informuje...
25.08.2021
"Zgodnie z punktem 3.2.2. Regulaminu PZTS wnioski o nadanie licencji bd rozpatrywane dopiero po odnotowaniu opaty na koncie PZTS".
Oznacza to, e cznie ze zgoszeniem wniosku nalezy wpaci na konto PZTS opat za licencje klubow oraz okresowe zawodnikw i dopiero wtedy zawodnik jest uprawniony do gry w WTK i GPP.
Prezes LOZTS Dariusz Wierzchowski
tenis sto�owy
tenis sto�owy Program Narodowego Dnia Tenisa Stoowego - 4.09. 2021
25.08.2021
9.00 – uroczyste otwarcie wydarzenia, powitanie goci, powitanie uczestnikw przez Starost Lubartowskiego,
9.15 – pocztek turnieju akw i aczek I WTK,
9.30 – zgoszenia dzieci (dziewczta i chopcy) do „Toru Sprawnoci Sportowej”:
- kategoria IV klasa i modsi, (TSS nadzoruje trener II klasy – ekspert),
10.00 – prelekcja „Zdrowy tryb odywiania w sporcie i na co dzie” cz I,
11.30 – wrczenie medali, upominkw i dyplomw TSS IV klasa i modsi,
12.00 - zgoszenia dzieci (dziewczta i chopcy) do „Toru Sprawnoci Sportowej”: V-VIII klasa, (TSS nadzoruje trener II klasy – ekspert),
12.00 - zgoszenia dzieci (dziewczta i chopcy) do „Toru Sprawnoci Sportowej”: „grupa zawodowcw” – uczestnicy I WTK,
12.30 – prelekcja „Zdrowy tryb odywiania w sporcie i na co dzie” cz II,
13.30 – wrczenie upominkw i dyplomw w turnieju akw/aczek
14.30 - wrczenie medali, upominkw i dyplomw TSS V-VII klasa i modsi i „zawodowcw”
15.00 – turniej OPEN (weterani i modsi)
18.00 – wrczenie upominkw, zamknicie wydarzenia.
Prezes LOZTS Dariusz Wierzchowski
tenis sto�owy
tenis sto�owy KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE I WTK w LUBASRTOWIE...
24.08.2021
Na stronie KOMUNNIKATY(do druku). INNE IMPREZY. zostay umieszczone tymczasowo (nowa strona w budowie) komunikaty organizacyjne I WTK w kat. ak, Kadet, Modzik-Junior(na jednym druku) i Senior oraz ankieta epidemiologiczna. Dla atwiejszego znalezienia napisane zostay wielkimi literami. Prosimy o dotrzymanie terminu zgosze uczestnikw podanego w komunikatach.
WGiD LOZTS Lublin
tenis sto�owy

1 [ 2 ] [ 3 ] ... [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ]    DALEJ DALEJ
 

lozts